Roosendaal

Roosendaalse Lijst: kruisingen bij Da Vinci en Norbertus Gertrudis te gevaarlijk

De kruising bij het Da Vinci College in Roosendaal (foto: Google Maps)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De Roosendaalse Lijst vindt de verkeerssituaties bij het Norbertus Gertrudis Lyceum en het Da Vinci College in Roosendaal te gevaarlijk. Volgens Roosendaalse Lijst is de weg op die plekken niet goed ingedeeld. De partij denkt dat jonge fietsers daarom verkeersregels overtreden, soms zonder te beseffen dat ze dat doen. En dat zorgt geregeld voor bijna-ongelukken met andere weggebruikers. De Roosendaalse Lijst wil weten of de gemeente de kruisingen bij de scholen veiliger kan maken.

De Roosendaalse Lijst wijst op gesprekken die omwonenden van het Da Vinci College hadden met de directie van de school. Eén van de problemen waar zij tegenaan lopen, is de verkeerschaos als de school ‘s ochtends begint en ‘s middags eindigt. Het is dan natuurlijk erg druk. Maar volgens de Roosendaalse Lijst zorgt ook de wegindeling vaak voor bijna-ongevallen. “Hier zou al eens eerder aandacht voor gevraagd zijn, maar zonder resultaat,” schrijven Marco Schillemans en Mikail Tekindemir van de Roosendaalse Lijst aan de gemeente.

Tot nu toe alleen lichte aanrijdingen

Schillemans en Tekindemir beseffen dat leerlingen graag de kortste route kiezen en soms dus bewust verkeersregels overtreden. Maar ze wijzen er op dat het ook komt door de manier waarop de fietspaden zijn aangelegd. Hierdoor maken fietsers die zich wel aan de regels willen houden toch fouten. Volgens Schillemans en Tekindemir leiden de drukte en de slechte wegindeling geregeld tot bijna-ongelukken. “Er zijn zelfs een aantal keren aanrijdingen geweest, die niet altijd in de registraties terecht komen als er geen hulpdiensten bij aanwezig komen,” waarschuwen ze.

De Roosendaalse Lijst ziet zo’n zelfde gevaarlijke kruising op de route naar het Norbertus Gertrudis Lyceum. Daar geeft het oversteken van de Brugstraat een risico op ongelukken. “De onoverzichtelijke oversteekplaats, de geparkeerde auto’s en het (te) snel rijdende verkeer zorgen elke schooldag voor ongewenste situaties,” schrijven Schillemans en Tekindemir. “Aangezien komend jaar de verbouwing van het Lyceum van start gaat, lijkt het ons verstandig om bij de oplevering van het nieuwe schoolgebouw, ook te zorgen voor een veilige verkeerssituatie om de school te bereiken.”

Extra verkeersborden en herinrichting van wegen

Schillemans en Tekindemir willen weten of de gemeente de kruisingen bij het Da Vinci College overzichtelijker en veiliger kan maken. Bijvoorbeeld door voorrangsborden neer te zetten bij gelijkwaardige kruisingen. En door dicht bij elkaar liggende oversteekplaatsen samen te voegen tot één oversteekplaats op de beste plek. Voor het Norbertus Gertrudis Lyceum zou de gemeente moeten kijken naar de hele verkeerssituatie op de Brugstraat om een veilige route te maken voor scholieren.