Roosendaal

Roosendaalse Parkrangers gaan optreden tegen overlast in stadsparken

Parkrangers Roosendaal

Redactie Redactie

De komende drie maanden gaan de Roosendaalse Parkrangers, op verzoek van de gemeente, toezicht houden in het Emile van Loonpark en in het stadspark Vrouwenhof. Het gaat hier volgens de gemeente om een pilot. Aanleiding hiervoor is dat bezoekers en omwonenden van de stadsparken zich onveilig voelen. De zogeheten Parkrangers zijn deze week van start gegaan met een vooronderzoek in beide parken.

Door: Esmee van den Heuvel

Uit een recent onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de ondervraagde omwonenden zich wel eens onveilig heeft gevoeld in het Emile van Loonpark, vlak bij de Markt. Ook bezoekers van het Vrouwenhofpark, gelegen tussen de Laan van België en de A58, ervaren onveiligheidsgevoelens. Voor de gemeente Roosendaal is dit reden genoeg dat er op onveilige plekken in het park zogeheten Parkrangers komen. Zij zullen beide parken verkennen en overlastgevers aanspreken op hun gedrag. Daarnaast komen er ook twee toezichtcamera’s te hangen in het park. 

Verbeteren van veiligheidsrisico’s 

Onlangs bezochten burgemeester Han van Midden en wethouder Inge Raaijmakers het park, op verzoek van betrokken omwonenden en bezoekers, om polshoogte te nemen. Het tweetal stelde vast dat er maatregelen nodig zijn voor het verbeteren van de veiligheidsgevoelens in zowel het Emile van Loonpark als Vrouwenhofpark. De te treffen maatregelen gaan zowel om de aanpassingen in de fysieke inrichting van het groen, als het toezich op gedrag van bezoekers. ,,Op een aantal plekken plaatsen we extra verlichting om het overzicht in het park te vergroten”, legt wethouder Raaijmakers uit. ,,Op andere plekken kunnen extra struiken het gebruik van onverharde paadjes tegengaan. Bezoekers worden op die manier over de bestaande hoofdroute en verlichte paden geleid.”

Parkrangers

Maandag 26 oktober zijn de Parkrangers begonnen met een vooronderzoek in beide parken. De toezichthouders bekijken wat de huidige problemen zijn en maken op basis hiervan een plan van aanpak. Dit plan is gericht op het herstel van de netheid, orde en rust in de parken. In de komende drie maanden zullen de Parkrangers de komende drie maanden op verschillende tijdstippen 

De parkrangers gaan kijken wat er aan de hand is en maken een plan van aanpak om de veiligheid in de parken mogelijk te verbeteren. Dit plan van aanpak is gericht op het herstel van de netheid, orde en rust in de parken. Ook gaan de Parkrangers de komende drie maanden op verschillende tijdstippen toezicht houden in de parken. Hierbij handelene ze vanuit de rol als gastheer en spreken daarbij overlastgevers aan.

Geen opsporingsbevoegdheid 

De Parkrangers hebben geen opsporingsbevoegdheid en zijn geen vervanging van de BOA’s en de politie, zo stelt de gemeente. Het gaat om een extra vorm van toezicht en serviceverlening. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met het werk dat de Parkrangers al sinds 2017 uitvoeren op de Roosendaalse bedrijventerreinen.

,,Ondanks de coronacrisis blijft Roosendaal investeren om de stad en haar dorpen te laten uitgroeien tot een aantrekkelijke woon-werkgemeente”, vertelt burgemeester Han van Midden. ,,Veilige straten, buurten, wijken én parken dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Ik ben blij dat de Parkrangers in stadspark Vrouwenhof en in het Emile van Loonpark aan de slag gaan, zodat straks omwonenden en bezoekers deze beide parken weer als veilige plekken ervaren. Plekken waar ze in alle rust kunnen genieten en recreëren in het groene hart van onze stad.”