Roosendaal

Roosendaalse samenleving profiteert van de begroting 2017

Redactie Redactie

Het gaat goed in de gemeente Roosendaal, dat blijkt uit de begroting van 2017. De gemeente heeft meer geld om uit te geven aan diverse thema’s waaronder sociaal domein, economie & binnenstad, leefbaarheid & wonen, onderwijs, cultuur en sport & recreatie.

Het structurele overschot is toegenomen tot €1,4 miljoen. Doordat er geen sprake is van lopende bezuinigingen, kan dit bedrag volledig aan de Roosendaalse samenleving ten goede komen. De ruime financiële uitgangspositie is vooral te danken aan de voordelen die voortkomen uit de septembercirculaire die positief uitvalt. In totaal wordt er structureel 4,5 miljoen euro extra uitgegeven ten behoeve van de Roosendaalse samenleving. Onder deze 4,5 miljoen euro vallen bijvoorbeeld een nieuwe manier van onkruidbestrijding, de afschaffing van hondenbelasting, invoer van het half uur parkeren en er is een ton extra opgenomen voor subsidiebudgetten. Dit kan oplopen tot 4 ton in volgende jaren. Tevens is er ook 7 ton beschikbaar voor het verhogen van de bijzondere bijstand. Dit bekent dat mensen in de bijstand meer krijgen dan het landelijke minimum.