Roosendaal

Roosendaalse VLP trekt aan de bel over toestand openbare ruimte

Foto's: VLP

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

VLP’er Wilbert Brouwers heeft namens zijn fractie het Roosendaalse college aangeschreven. Hij wijst de bestuurders op de gesteldheid van de openbare ruimte hier en daar. Niet alleen staat het onkruid soms bijna een meter hoog, ook de bestrating verkeert op meerdere plaatsen in zeer slechte staat en dat zou ronduit gevaarlijk zijn.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Met een aantal bijgevoegde foto’s laat de VLP zien dat er het nodige te verbeteren valt. Ook een aantal inwoners heeft de partij benaderd met opmerkingen over wat er hier en daar mis is in de openbare ruimte. Zelf gingen enkele fractieleden een fietstochtje maken langs wat locaties. Ze stelden vast dat het wegdek in het laatste deel van de Edisonstraat, richting de Zwaanhoefstraat, zo slecht is dat er amper te fietsen valt.

Een ander pijnpunt is de staat van het trottoir in de Röntgenstraat, op de hoek met de Galvanistraat. Volgens Brouwers en zijn fractie dermate slecht dat uitstel van onderhoud niet langer verantwoord lijkt. Tevens wijst hij  op een waarschuwingsbord op het trottoir in de Röntgenstraal. Dat staat er al weken maar er gebeurt verder niets.

Opstaande randen

De lijst met probleemlocaties wordt gaandeweg de brief nog langer. De VLP wijst op het fietspad tussen Wouw en Wouwse Plantage, en dat in Wouwse Plantage zelf. Op de naden van de betonplaten zijn soms gevaarlijke opstaande randen ontstaan. Dan is er nog het fietspad langs de Vroenhoutseweg, dat heel veel ongelijkheden bevat, in ieder geval op het Roosendaalse deel van die weg. Als laatste benoemen Brouwers en zijn fractie dat ze geregeld door inwoners worden gewezen op het vele onkruid dat her en der het straatbeeld ontsiert. Ook de gemeente zelf zou hier heel veel meldingen van krijgen, dermate dat men het verwerken ervan niet meer aankan.

Extra inhuur

Aan het college nu de vraag of -en hoe- er wat aan de gemelde situaties wordt gedaan. Het lijkt erop dat werkzaamheden die eerder in planningen opgenomen waren daaruit zijn verdwenen maar een nieuwe versie van de beheerkalender of een projectplanning heeft de raad niet gezien. Bovendien kan volgens de VLP op sommige plaatsen niet meer worden gepland en gewacht, maar moet er direct actie ondernomen worden. De partij wil daarnaast een toelichting van het college over het geconstateerde gebrek aan groenonderhoud, dat niet voldoet aan de door de raad vastgestelde normering. Mogelijk is tijdelijke inhuur van extra groenmedewerkers nodig, suggereert Wilbert Bouwers.