Roosendaal

Roosendalers gevraagd mee te denken over nieuwe burgemeester

De Roosendaalse burgemeestersketting

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gemeenteraad van Roosendaal moet op zoek naar een opvolger van burgemeester Han van Midden. Daar willen de raadsleden de inwoners bij betrekken. Via een vragenlijst kan iedere Roosendaler aangeven wat belangrijke eigenschappen zijn voor die nieuwe bestuurder.

Van Midden vertrekt eind mei en er komt geen tijdelijke burgemeester dus er is enige haast geboden bij de zoektocht. En daarbij wordt de input van de Roosendaalse gemeenschap gevraagd.

Er is een online vragenlijst beschikbaar, die steeds twee opties geeft in eigenschappen die van belang geacht worden voor een burgemeester. Van een verbinder die vooral om tafel gaat tot een zakelijke bestuurder die meteen handhaaft, om een voorbeeld te noemen. Met schuifjes kunnen invullers van de peiling aangeven waar hun voorkeur naar uitgaat.

Hele gemeente telt mee

Niet alleen inwoners zijn uitgenodigd deel te nemen. Ook ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt gevraagd hun mening te geven. En vanzelfsprekend gaat het niet alleen om de stad maar tevens om de kernen Heerle, Moerstraten, Nispen, Wouw en Wouwse Plantage. Tot 26 november is via www.mijnburgemeesterroosendaal.nl bij te dragen aan een profielschets.

Kwaliteiten en eigenschappen

Zo’n profielschets, die aangeeft welke kwaliteiten en eigenschappen het belangrijkst zijn, moet de basis worden voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De werkelijke sollicitatieprocedure verloopt via een vertrouwenscommissie en die gaat aan de hand van dat profiel beoordelen of kandidaten passen bij wat de gemeente, de raad, inwoners, ondernemers en allerlei organisaties verwachten.

Wie het online invullen van de vragen lastig vindt, moet nog een paar dagen geduld hebben. De lijst verschijnt deze week tevens in huis-aan-huisblad Roosendaalse Bode.