Roosendaal

Ruim zeven ton beschikbaar voor nieuwe plantsoenen in Roosendaal

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Roosendaal start nog dit najaar met de reconstructie van de plantsoenen in de gemeente. Voor dit project is ruim zeven ton uitgetrokken. Tussen 2017en 2019 wordt de reconstructie uitgevoerd.

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 36.000 m2 groenvakken niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. De vakken moeten opnieuw worden ingericht en waar nodig moeten boomstructuren worden aangevuld. Er wordt hierbij gekeken naar de meerwaarde van het groen en de biodiversiteit. Ook het onderhoud wordt meegenomen in de keuze van de beplanting.

Het is de bedoeling dat de omwonenden meebeslissen bij de nieuwe aanplant. De gebieden die dit najaar opnieuw worden ingericht worden door de bewoners gecontroleerd. Dit gebeurt via een enquête. Na evaluatie zullen ook de plantsoenen in andere wijken en dorpen worden opgeknapt.

Er wordt gestart met de reconstructie van plantsoenen in Wouw en de wijken Tolberg en Kroeven. De overige wijken en dorpen worden in 2018 en 2019 aangepakt.