Bergen op Zoom

Ruud Elst roept Bergenaren op een vuist te maken tegen de OZB-verhoging

Achtergrond: Pixabay, foto Ruud Elst: Facebook

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Eind november hield de Bergse gemeenteraad een tweetal online vergaderingen waarbij ook organisaties en inwoners uit de gemeente hun zegje mochten doen over de kort daarvoor gepresenteerde bezuinigingsplannen. Eén van de insprekers van de 31-jarige Ruud Elst, die zichzelf presenteerde als ‘gewone burger’ en indruk maakte met een stevig pleidooi. Hij verwoordde het gevoel van onrechtvaardigheid dat bij veel mensen leeft en kreeg de nodige bijval. Althans, uit de gemeenschap. Of de politici en bestuurders het ook écht serieus namen, betwijfelt hij. Maar hij laat het er niet bij zitten en is daarom de petitie NEE tegen OZB gestart.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

In zijn verhaal van 25 november wees Ruud de raadsleden en het college op het feit dat ze mede verantwoordelijk zijn voor de enorme schulden waaronder Bergen op Zoom gebukt gaat. Bijzonder was dat de nodige politici hem na zijn pleidooi bedankten en complimenteerden vanwege de zeer duidelijke boodschap maar geen van allen de hand in eigen boezem staken. Ook daarna heeft hij niet het gevoel gekregen dat er werkelijk veel is veranderd.

Knopen doorhakken, en snel!

Alleen maar mopperen op social media is volgens hem niet de oplossing. “Dat schiet natuurlijk totaal niet op.” Daarom is hij de petitie gestart, in de hoop dat iedereen die baalt van hoe de gemeente en bestuurders omgaan met de inwoners écht even de moeite nemen dat zo kenbaar te maken. Er moet snel wat veranderen, vindt hij. Dat het knopen doorhakken steeds naar voren wordt geschoven kan dan ook op weinig goedkeuring rekenen. Met name de reden die wordt gegeven steekt. “Omdat er geen visie is of wat dan ook. Is die er de afgelopen tien jaar wel geweest dan? Het moet gewoon een keer klaar zijn met het uitstellen en het afstellen want er komt gewoon helemaal niks van.” Daarin is wat hem betreft GBWP de grote boosdoener maar hij verwijt alle raadsleden en bestuurders de huidige malaise; “Niemand pakt z’n verantwoordelijkheid, ook niet voor wat er allemaal mis ging.”

Hardvochtig

De hardvochtigheid van bepaalde plannen storen hem nog het meest. “Dat een wethouder die twee keer modaal verdient gaat bezuinigen op de mensen die het hardst afhankelijk zijn van de gemeente. Dan moet je gewoon weg, dan heb je hier helemaal niks te zoeken. Dan heb je je opdracht niet begrepen, want zodra er begonnen wordt over besparen op ambtenaren op het stadskantoor schieten ze gelijk in de verdediging.”

Dat enorm grote ambtelijke apparaat is hem een doorn in het oog, legt hij uit, en de oorzaak van een groot deel van de enorme kosten die deze gemeente jaarlijks op moet hoesten. Hij haalt er buurgemeente Roosendaal bij als voorbeeld. Met meer inwoners maar de helft minder ambtenaren. “Maar hier willen ze gaan ‘bezuinigen’ door de inkomsten te verhogen!”

Hij doelt op de OZB die omhoog moet, niet met de normale indexering maar met ruim een kwart. Daar zit dat onrechtvaardigheidsgevoel ‘m ook in. Het wel bij de burgers wegleggen van de lasten maar zelf geen offers brengen. “Weet je wat een gemiddelde ambtenaar kost per jaar? Ik heb het opgezocht en het is ruim vijftigduizend euro per jaar. Die OZB verhogen levert anderhalf miljoen op maar een besparing op personeelskosten kan oplopen tot dertien miljoen.” Dat dit juridisch lastig ligt vindt ie een ‘rotsmoes’.

Een snaar geraakt

Politieke aspiraties heeft hij voorlopig niet. Wel wil hij met andere inititatieven de raad en het gemeentebestuur blijven prikkelen. Onder meer door straks de petitie te overhandigen. “Ik zit nu al op zo’n vierhonderd ondertekeningen, da’s geen slechte vangst voor één weekend. Dus het leeft wel.”

Hij krijgt de nodige reactie van de Bergenaren. Toch is ie bang dat er veel mensen denken dat het geen zin heeft om zo hun mening te laten horen. Daarom doet hij een oproep: “Blijf het delen en onder de aandacht brengen, denk niet dat je niet het verschil kan maken want dat kun je wel! Denk niet dat als je partner al getekend heeft dat jij niet meer hoeft, hoe meer hoe beter! Samen kunnen we een vuist maken en ons statement duidelijk maken!”

De online petitie vind je hier.