Bergen op Zoom

Saver druk met afval naast containers: ‘We zitten er bovenop’

Sita Kengen Sita Kengen

Bij Saver hebben ze hun handen vol aan de problemen met de ondergrondse afvalcontainers. Door onder andere sluikstortingen eindigt op een aantal plekken in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom veel van het afval naast de container in plaats van erin. Tot de grote ergernis van omwonenden.

Er zijn verschillende soorten inzamelingen van huisvuil. Zo heb je huis-aan-huis inzameling en ondergrondse containers. In het hele Saver werkgebied zijn er op dit moment zo’n 800 van die ondergrondse containers te vinden. Die worden afhankelijk van de frequentie geleegd. “Als ik een ronde rijd, let ik tegenwoordig vooral op zakken die naast de containers liggen”, vertelt Ed van Bergen, hij is chauffeur bij Saver. “Er ontstaat sluiksstorting, dat is extra werk voor ons.” Dat sluikstorten ontstaat volgens hem vooral uit luiheid. “Het gebeurt heel vaak dat wij op plekken komen waar veel zakken bij staan. Als we de container openen blijkt deze dan vaak maar half vol te zitten.”

Fouten

“De meest voorkomende fout is eigenlijk foutief gebruik door de gebruikers zelf”, zegt Dick van Dijk, hij geeft als woordvoerder uitleg over de problematiek. “Denk hierbij aan het feit dat er in plaats van één zak, twee zakken in de containerklep gestopt worden. Bij het dichtdoen raakt deze dan klem. Als de volgende inwoner dan merkt dat de container niet open gaat dan zou hij of zij de zak weer mee terug naar huis moeten nemen, zodat men het later nog een keer kan proberen. Dit gebeurt echter niet, de zak wordt vaak achtergelaten en daar begint het probleem.”

Ik denk dat we tegenwoordig bij zeker 30 of 40 containers moeten uitstappen om vuil te ruimen.

Wanneer mensen zien dat er zakken naast de containers staan, gaan ze er al snel vanuit dat de container het niet doet. Ze kijken niet en zetten hun afvalzak er ook maar meteen naast. Op deze manier hoopt het afval zich op. “Per dag legen wij zo’n 60 tot 70 containers, ik denk dat we tegenwoordig bij zeker 30 of 40 containers moeten uitstappen om vuil te ruimen”, zegt Van Bergen.

Meldingen

Op de containers is een telefoonnummer te vinden, dat ook in de weekenden vierentwintig uur te bellen is. Bellers kunnen een ingesproken bericht achterlaten. Het bericht wordt dan door een werknemer beluisterd. Die beslist of er meteen iets mee gedaan wordt of dat er wordt gewacht tot de volgende werkdag.

Er zit soms wat ruis op de lijn.

Toch komen er kritische geluiden vanuit de inwoners. Zij vinden dat er te traag op de meldingen wordt gereageerd en dat Saver niet goed te bereiken is. “Er zit soms inderdaad wat ruis op de lijn”, geeft Van Dijk toe. “Als er iets bij Saver gemeld wordt, komt het bij ons binnen en wordt het in het systeem verwerkt. Dit kan vanwege drukte bij werknemers soms langer duren. Ook kan het via de buiten beter app gemeld worden, dan krijg je een heel ander traject, dat ook weer langer duurt.” Zijn advies is om meldingen rechtstreeks bij Saver te doen.

Per locatie

Problemen worden per locatie bekeken en opgelost. Zo zou het een oplossing kunnen zijn om de frequentie van legen aan te passen. “Dat iets helpt op de ene locatie, betekent namelijk niet dat het op een andere locatie ook helpt. Het is per plek verschillend. We zijn hard bezig het in de gaten te houden en het oplossen”, zegt van Dijk. “Als iedereen de container zou gebruiken zoals het zou moeten, hoeven we helemaal geen herstelacties te doen. We zitten er bovenop!”

Lees ook: Veel op straat gedumpt afval in de regio: Kan Saver het nog wel aan?