West-Brabant

Veel op straat gedumpt afval in de regio: Kan Saver het nog wel aan?

huisafval dumpen roosendaal bergen op zoom

Foto 1, links boven: Moeregrebstraat Bergen op Zoom - Foto 2, rechts boven: Westrand Roosendaal - Foto 3, links onder: Van Beethovenlaan Roosendaal - Foto 4, rechts onder: Gageldonk Bergen op Zoom (Foto 1: redactie, Foto's 2 en 3: Facebookpagina Wat Gebeurt Er Allemaal In Roosendaal, Foto 4: lezersfoto)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Rondzwervend vuil bij afvalcontainers is een geregeld terugkerende ergernis. In en om het eerste weekend van juni was het weer raak, zowel in Roosendaal als Bergen op Zoom. Veelgehoorde klacht daarbij is dat het niet altijd snel wordt geruimd. Meldingen via de BuitenBeter app worden niet of niet snel opgevolgd. Bij bellen met Saver zijn de telefonische wachttijden soms enorm lang. Daar hebben niet alleen inwoners last van, zelfs medewerkers van de gemeente komen er niet zomaar doorheen.

Het begon vrijdag met een melding uit de Bergse wijk Gageldonk. Bewoner Rob  de Vos stuurde ons een foto van de troep rondom een ondergrondse container. Hij vertelde dat het in de hele buurt raak was. Hele huisraden worden er soms gedumpt. Die worden volgens hem meestal snel weggehaald; “Dat is wel een compliment waard.”

Later die dag werden we eveneens aangesproken vanwege de ondergrondse bak langs de Moeregrebstraat in Bergen op Zoom. Die zit geregeld vast, waardoor mensen er van alles naast zetten. Het is dan een kwestie van tijd voordat meeuwen en kauwen de etensresten eruit trekken.

Niet of slecht bereikbaar

De uitbaters van de omliggende horeca zijn er niet blij mee. Terrasgasten zitten op de troep te kijken. Ook de buurt klaagt; het is een smerig zicht en trekt niet alleen vogels maar tevens ongedierte aan. Bovendien is het geregeld mis. Niek Bruijs van café de Kaai baalt niet alleen van de troep. Het stoort hem tevens dat melden lastig is. Meldingen in de BuitenBeter app worden niet of pas dagen later opgevolgd en snel even bellen met Saver is er niet bij.

Wachttijden zijn lang, als je er al doorheen komt. Afgelopen vrijdag stond hij bijna drie kwartier in de wacht en uiteindelijk kreeg hij geen medewerker aan de lijn, het was inmiddels na kantoortijd. Wel kon hij een voicemailbericht achterlaten. Dat werd enige uren wel opgevolgd. Rond 21.30 uur kwam er alsnog een Saver medewerker langs.

Zelfs voor ambtenaren

Dat lange wachten overkomt ook de Beleidsadviseur Afval van de gemeente Bergen op Zoom, laat hij desgevraagd weten. Alhoewel de gezamenlijke gemeenten in de regio aandeelhouder zijn van Saver, hebben de medewerkers blijkbaar geen directe lijntjes met de afvalinzamelaar. Er is alleen een apart mailadres maar bij telefonisch contact komen ook zij in de wacht te staan. Over de haperende container zijn maanden geleden al vragen gesteld maar een antwoord is er nog steeds niet.

Bergen op Zoom is niet de enige gemeente die de geleverde dienstverlening zo ervaart. Er worden onderling inmiddels gesprekken over gevoerd, aldus de ambtenaar.

Dit artikel gaat verder onder de foto.

Hele huisraden worden soms gedumpt naast de container. Deze foto is onlangs gemaakt door Rob de Vos, bewoner van de wijk Gageldonk, Bergen op Zoom.

Tevens in Roosendaal

Niet alleen in Bergen op Zoom was het raak. Op de Facebookpagina Wat Gebeurt Er Allemaal in Roosendaal werd een bericht geplaatst over flinke vervuiling rond containers, deze keer aan de Van Beethovenlaan. Niet veel later werd daar nog een locatie, met foto, aan toegevoegd. Ook in de wijk Westrand was het prijs.

Reactie Saver

Saver laat weten dat mensen via het telefoonnummer 0165-597794 ook in het weekend meldingen kunnen doen, van zowel storingen als bijplaatsingen. Deze worden dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen, meldt een woordvoerder. Een termijn wordt daarbij niet genoemd. Er is een dienst die ook in de weekends rijdt op het controleren en ruimen van illegale stortingen. Defecten aan containers probeert de buitendienst eveneens zo snel mogelijk op te lossen.

Meer storingen, minder mensen

Het aantal storingen bij containers met paslezers is in de loop der jaren toegenomen, geeft Saver toe. Het is te wijten aan verouderde systemen, die nog verbinding maakten of maken via het 2G communicatienetwerk. Dit wordt vervangen voor 4G of zelfs 5G. In Bergen op Zoom is dat al gebeurd.

Volgens de woordvoerder heeft de toename in storingen niet geresulteerd in meer meldingen van bijplaatsingen. Wel geeft hij aan dat de organisatie kampt met een structurele onderbezetting; “Daarvoor zijn wij actief aan het werven, dus als er nog mensen als chauffeur bij Saver willen werken kunnen zij zich melden.”