Bergen op Zoom

Saver en gemeente Bergen op Zoom starten pilot GFT+E afval

Redactie Redactie

De gemeente Bergen op Zoom start in samenwerking met Saver op 1 februari een pilot voor het scheiden van GFT uit restafval.

Vanaf 7 maart trekt een GFTeam langs de deuren om inwoners uit te leggen wat de juiste manier is om GFT-afval aan te bieden. Het GFTeam zal dan ook spreken over het GFT+E (E voor etenswaren).

Voordelen scheiden etenswaren

De voordelen van het scheiden van etenswaren bespaart ook geld. GFT+E afval verdwijnt nog te vaak bij het restafval. Deze bak of zak is dan snel vol en voor iedere aanbieding van restafval moet betaald worden. Daarentegen is het inleveren van GFT+E afval gratis.

Doel pilot

Het doel van de GFT+E pilot is ontstaan uit de Van Afval naar Grondstof-doelstellingen. Deze doelstellingen zijn opgelegd door de rijksoverheid aan de lokale overheden. In 2020 moet de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar gedaald zijn naar 100 kg. Door het beter scheiden van GFT+E afval daalt de hoeveelheid restafval.