Bergen op Zoom

Scherp Bergs beleid werpt vruchten af: van drie miljoen plus in 2023 tot zestien in 2025

Het stadhuis van Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

Het scherpe financieel beleid van de gemeente Bergen op Zoom werpt inmiddels vruchten af. De begroting voor 2023 heeft een plus van 3 miljoen euro. Voor 2024 en 2025 staan zelfs voordelige saldo’s van respectievelijk 12,3 en 15,9 miljoen euro in het vooruitzicht. Daarmee blijft genoeg geld over voor aflossen van de miljoenenschuld (bijna een kwart miljard) én voor de uitvoering van het BeLeefstad-model.

Het gaat Bergen financieel voor de wind. Zo koerst de gemeente in het huidige boekjaar 2022 af op een overschot van bijna 13 miljoen euro als het de boeken sluit; vergelijkbaar met 2021. Een deel van de meevallers hangt samen met onderbestedingen door de coronacrisis én door extra geld van het Rijk uit de algemene uitkering.

Voor de komende jaren is volop financiële ruimte of, zoals critici zeggen: ‘lucht’ in de begroting. Het nieuwe Bergse college houdt de financiële teugels desalniettemin strak, zo blijkt uit de meerjarenbegroting voor 2023 tot 2026. “Hoewel de begrotingscijfers langzaamaan positiever worden, blijft financiële discipline nodig”, stellen de collegeleden. “We rekenen onszelf op voorhand niet rijk.”

Aflossen

Na jaren van tekorten op de begroting, bouwt Bergen voortaan een financiële buffer in om enerzijds de miljoenenschuld af te lossen. Daarom is als ‘leidend principe’ voortaan een begrotingsoverschot van zo’n drie miljoen euro nodig. Het komend boekjaar 2023 voldoet al aan deze norm.

Ambities

Voor 2024 is zelfs een veelvoud hiervan als overschot voorzien: 12,3 miljoen euro. En de begroting voor 2025 lijkt af te koeren op een plus van 15,9 miljoen. In deze jaren richt het Bergse college zich niet alleen op het aflossen van de schuld maar is er ook geld over om “andere ambities te verwezenlijken.”

BeLeefstad

Zo wil het college de Toekomstvisie voor 2035 verder uitbouwen, waarbij Bergen op Zoom zich tot een ‘BeLeefstad’ dient te ontwikkelen. Deze Toekomstvisie steunt op vier beleidsmatige pijlers: de Omgevingsvisie -aansluitend op de (veronderstelde) invoering van de nieuwe Omgevingswet-, de Economische visie, de VisieSociaal Domein & Veiligheid en de Visie op Dienstverlening.

Reorganisaties

Tegelijk is er nog werk aan de winkel. Want al tijdens het vorige college zijn bezuinigingen ingeboekt -zoals de jaarlijkse besparing van één miljoen euro op het Cultuurbedrijf- die nog wél in de praktijk uitgevoerd moeten worden. De zogeheten ‘businesscases’ oftewel reorganisaties zijn nog niet uitgevoerd. Dat geldt ook voor de ombuigingen bij de sportuitgaven en de personele reorganisatie op het Stadskantoor – waar zo’n 60 fte’s op de helling staan.