Roosendaal

SDW en Mytylschool gaan samenwerken

Redactie Redactie

SDW en Mytylschool Roosendaal zijn begonnen aan een samenwerking. SDW zal voor extra hulp zorgen in de klas voor verzorging. Hierdoor krijgen leerkrachten op de Mytylschool meer ruimte om het onderwijsprogramma goed aan te kunnen bieden aan de kinderen.

 

Vanwege veranderingen in zorg en onderwijs zag de Mytylschool de huidige groep kinderen met in verstandelijke en lichamelijke beperking in de problemen komen. ”We konden deze kinderen in de klas niet meer voldoende bieden wat ze nodig hadden. Zo groeide de behoefte aan samenwerking met SDW” vertelt Gerard Kusters, directeur van de Mytylschool. In december ondertekenden de directeuren van beide organisaties een samenwerkingsovereenkomst.

In totaal profiteren in mei ongeveer 40 kinderen van deze samenwerking. ”Ik ben blij met deze nieuwe samenwerking”, vertelt Marian van Bavel, unitmanager SDW. ”Ik zie voor de toekomst nog wel meer mogelijkheden. Maar eerst zetten we deze stap goed neer.” Er werken nu twee SDW-medewerkers fulltime op de Mytylschool. Later zal dit uitgebreid worden naar zes medewerkers.