Roosendaal

Sint Norbertusparochie gooit handdoek in de ring: weekendvieringen afgelast

De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade in Roosendaal

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De katholieke kerken in Brabant worstelen met de nieuwe coronamaatregel dat er maximaal dertig personen bij vieringen mogen zijn. De bisdommen komen voor het weekend nog met een gezamenlijk standpunt, maar de onzekerheid bij parochies neemt snel toe. Zo heeft de Sint Norbertusparochie in Roosendaal donderdag de handdoek in de ring gegooid en alle weekendvieringen in oktober afgelast.

Door: Robert te Veele

“Helaas hebben wij nog geen nieuw protocol ontvangen van de Nederlandse bisschoppenconferentie, terwijl wij als pastores en parochiebestuur merken dat de onrust in de parochie toeneemt door alle onduidelijkheid. Daarom hebben wij nu al de knoop doorgehakt”, zegt het bestuur van de Roosendaalse parochie.

Drie kerkgebouwen in Roosendaal en Nispen zijn zondag wel open op het tijdstip dat er een kerkdienst zou worden gehouden. Gelovigen kunnen daar dan terecht voor persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken. In november bekijkt de kerk opnieuw of er weer vieringen kunnen worden gehouden.