Roosendaal

Slimme zorgtoepassingen in Parrotia

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Bezoekers aan de bibliotheek, gevestigd in Parrotia op de Markt in Roosendaal, kunnen sinds kort ook kennismaken met slimme zorgtoepassingen. Hiermee wil de bibliotheek samen met het Huis van Morgen en TimmersMedizorg meer bekendheid geven aan producten die mensen in de thuissituatie kunnen ontlasten.

De bibliotheek is steeds meer een ontmoetingsplaats waar mensen samen komen en informatie delen, de krant lezen of gezellig een kopje koffiedrinken in de ‘Huiskamer’. Ook worden er steeds mee activiteiten georganiseerd waarmee de bibliotheek breder onder de aandacht komt bij de inwoners van Roosendaal. Deze samenwerking sluit daar goed bij aan. “Mensen weten vaak onvoldoende welke producten er zijn die hen thuis kunnen ondersteunen. Dat is jammer want juist deze middelen kunnen ervoor zorgen dat ze zich bijvoorbeeld veiliger voelen, meer comfort hebben of de zorg voor specifieke klachten eenvoudiger kunnen invullen. Door hier in de bibliotheek aandacht aan te besteden bereiken we mensen die misschien zelf niet zo snel zelf op zoek gaan naar deze slimme toepassingen”, zo stelt Anneke Oonincx van de bibliotheek VANuNU.

In de centrale hal van de bibliotheek is een ruimte ingericht waar bezoekers nieuwe producten kunnen bekijken en uitproberen. Daarnaast zijn er geregeld informatiebijeenkomsten waarin een thema centraal staat bijvoorbeeld rondom Parkinson, dementie of praktisch informatie over bijvoorbeeld voetzorg. Het initiatief is ontstaan in nauwe samenwerking met de Wijkzuster, de Zonnebloem en Ouderen Vereniging OnsMarie. Zo wordt er door de Wijkzuster tijdens het spreekuur aandacht besteed aan de themasessies in de bibliotheek zodat meer mensen hiervan op de hoogte zijn. Daarnaast geven ze aanvullend boekentips over het thema dat centraal staat. De Zonnebloem en OnsMarie brengen hun leden op de hoogte van de mogelijkheid kennis en ervaring op te doen over nieuwe zorgtoepassingen. Ook zij zijn nauw betrokken bij de invulling en denken ze mee over de keuze van de thema’s.

De officiële opening van dit innovatieve ontmoetingspunt in de bibliotheek is op donderdag 26 januari om 12.30 uur door Corné van Poppel, wethouder sociaal domein van de Gemeente Roosendaal. Chantal van Spaendonck, directeur van het Care Innovation Center West-Brabant en Frederique Assink, directeur Bibliotheek VANnU geven tijdens de opening een toelichting op deze unieke samenwerking.