Bergen op Zoom

SP dient motie in bij Tweede Kamer voor behoud ziekenhuis

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP vindt dat er een volwaardig ziekenhuis moet blijven in Bergen op Zoom en heeft daarom een motie ingediend. Dat meldt de Bergse SP-fractie in een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Begin april maakte de Raad van Bestuur van Bravis bekend dat het nieuwe ziekenhuis in Roosendaal gebouw gaat worden op de locatie Bulkenaar. De huidige ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal gaan dicht. Wel komt er in Bergen op Zoom een polikliniek.

Motie

Maar daar is de SP het niet mee eens. Van Gerven in de motie: ‘De sluiting van het ziekenhuis in Bergen op Zoom is onnodig. De huidige ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom bedienen momenteel een gebied van 270.000 inwoners. Dat is ruim voldoende om twee volwaardige ziekenhuizen te laten functioneren.’

Het Kamerlid vindt het ook kwalijk dat inwoners geen inspraak hebben gehad op het besluit tot sluiting van het ziekenhuis. Van Gerven verzoekt het kabinet dan ook om ervoor te zorgen dat in Bergen op Zoom een volwaardig ziekenhuis open blijft.