Bergen op Zoom

SP roept verhuurders op geen huisuitzettingen te doen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De SP in Bergen op Zoom vraagt woningcorporatie Stadlander en andere verhuurders om geen huisuitzettingen meer te doen. De partij hoopt dat de verhuurders de huren tijdelijk stilleggen of kwijtschelden als mensen in problemen zijn gekomen door het coronavirus.

De SP waarschuwt er voor dat veel mensen hun inkomen zijn kwijtgeraakt door de coronamaatregelen. Hierdoor kunnen sommige mensen hun huur niet makkelijk meer betalen. De SP vraagt daarom aan verhuurders om die mensen te steunen.

Ook vraagt de SP of de gemeente Bergen op Zoom krakers wil laten zitten en of er extra opvang kan komen voor daklozen. Dan kunnen ook zij veilig in isolatie overnachten zonder het virus te krijgen of door te geven.

Opvang daklozen in hotels

Als het aan de SP ligt gaan ook hotels hier aan mee werken. Volgens de partij kunnen lege hotelkamers prima gebruikt worden voor daklozenopvang. De SP verwijst hiervoor naar andere Europese landen. “We zien dat landen als Frankrijk en zelfs Engeland al gebruik maken van deze weliswaar tijdelijke, maar humane oplossing. Niemand mag nu aan zijn lot worden overgelaten”, aldus Niels Minnaard van de SP Bergen op Zoom.

Geen afsluiting van gas, licht en water

Natuurlijk wil de SP ook dat er tijdens de coronacrisis niemand wordt afgesloten van gas, water of electriciteit. Daarvoor doet de partij een beroep op de leveranciers. “Het is nu essentieel om de mogelijkheden te hebben om hygiënisch te leven en om toegang te hebben op informatievoorzieningen over de aanpak van het virus,” aldus de SP.