Bergen op Zoom

SP stapt uit Focusakkoord: ‘Dit is niet meer uit te leggen’

Op de foto: SP-raadslid Theo de Jong tijdens opnames van het radioprogramma Het Fractiehuis, eerder dit jaar. (Foto: Streekomroep ZuidWest)

Han Verbeem Han Verbeem

De SP in Bergen op Zoom trekt de steun aan het Focusakkoord in. Dat heeft raadslid Theo de Jong donderdag bekendgemaakt. Volgens De Jong heeft de Bergse SP al lange tijd moeite met de rechtse benadering van de bezuinigingsopgaaf van 15 miljoen euro, waarbij de financiele rekensommen belangrijker lijken te zijn dan de mensen waar het om gaat. De SP maakt zich zorgen om sociaal beleid en de besparingen op het sociaal domein, waaronder WMO en Jeugdzorg. Ook het geforceerd sluitend krijgen van de begroting van 2021 zou ten koste gaan van de inwoners, stelt de SP.

Door: Han Verbeem

Het besluit is genomen na een overleg tussen de fractie, het afdelingsbestuur en de lokale leden. “Het is op een gegeven moment niet meer uit te leggen”, zegt SP-raadslid Theo de Jong. In zijn verklaring die naar de raadsdelen en de media is gestuurd, merkt hij op: “Dat het financieel niet goed gaat met onze gemeente is ons duidelijk en dat het consequenties heeft voor de financiële huishouding ook, maar waar leg je de nadruk. Wij maken ons bijvoorbeeld grote zorgen om het Sociaal Domein en de mensen die hiervan afhankelijk zijn.”

Constructief

Ondanks het weghalen van de handtekening blijft de SP zich constructief opstellen in de raad, benadrukt De Jong. De SP heeft zich altijd kritisch opbouwend opgesteld en zal dat ook blijven doen. “We staan achter de goede ontwikkelingen, maar leggen die wél langs de sociale meetlat van de SP,” aldus De Jong. Ook blijft de SP betrokken bij de opdracht om de cultuur tussen Raad, College en de ambtelijke organisatie blijvend te verbeteren. “We zien goeie ontwikkelingen, de wil om er iets van te maken en dat mag niet geremd worden. Een goed geoliede organisatie, waarin men elkaars kennis, kunde en talenten waardeert en stimuleert, zal bijdragen aan de effectiviteit in zijn geheel.”

Sociaal domein

Besparingen in het sociaal domein kunnen onder meer bereikt worden door een integrale aanpak en slimmer inkopen van maatwerkvoorzieningen. “Zoals het verstrekken van goede maar gebruikte scootmobielen en andere hulpvoorzieningen. Dat is circulair, bespaart kosten en is beter voor het mileu.”

De financiën en de mensen

De SP constateert echter, dat de uitvoering van het Focusakkoord meer en meer financieel wordt ingestoken. “Het lijkt alleen nog maar te gaan om het geld en niet om de mensen.” De druk om snel resultaten te halen krijgt steeds meer de overhand, stelt de SP in de uitstapverklaring. “Over deze bezuinigingsdrang en privatiseringsdrang maken we ons zorgen. De balans slaat volgens ons de verkeerde kant uit. Wij zijn van mening dat een te hoog tempo juist averechtse effecten  zullen opleveren.” De Jong noemt als voorbeeld ook het aangekondigde ‘rechtse’ amendement in de gemeenteraad waarin wordt aangestuurd op een versnelde doorvoering van de bezuinigingen om al bij de start van 2021 een sluitende begroting mogelijk te maken. “Aan dit amendement hebben de linkse partijen niet kunnen meeschrijven.”

Rechtsposities personeel

De SP vreest dat de bezuinigingsgolf ook ten koste zal gaan van de rechtsposities van het ambtelijk personeel. “Ook voor de hardwerkende mensen binnen heel onze gemeentelijke organisatie hebben we een verantwoordelijkheid. Hun rechtspositie moet in het oog gehouden worden en daar kan niet rücksichtslos mee worden omgegaan. Mensen gedwongen ontslaan, zien wij niet zitten.” De SP koerst bij de personele bezuinigingen vooral op inkrimping van het aantal banen door natuurlijk verloop.