Bergen op Zoom

SP wil beter zicht op kwetsbare mensen met langdurige uitkering

Foto: © Nationale Beeldbank

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De SP in Bergen op Zoom maakt zich zorgen om een groep kwetsbare mensen. Het gaat om mensen die al lang een uitkering hebben, die geen recht meer hebben op hulp van de Voedselbank en die in een isolement terecht zijn gekomen.

De SP in Bergen op Zoom wil weten hoe groot de groep kwetsbare, geïsoleerde mensen met een uitkering is. De partij heeft het idee dat de coronacrisis er voor zorgt dat deze groep steeds verder in een isolement raakt. De SP stelt daarom schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. De partij wil weten wat de gemeente Bergen op Zoom voor deze groep kan doen.

Het gaat volgens de SP om mensen die al lang een uitkering hebben en die in een isolement terecht zijn gekomen. “Het zijn veelal mensen/gezinnen die door vele tegenslagen in het leven de regie zijn kwijtgeraakt en steeds verder zijn afgegleden. Deze mensen schamen zich vaak daarvoor. Ook is er een groep die door SDW of GGZ geholpen zouden moeten worden maar zich aan die zorg onttrekken,” aldus Theo de Jong, raadslid van de SP.

Ook gezinnen met kinderen

De Voedselbank was voor deze groep mensen vaak belangrijk. Niet alleen voor de voedselpakketten, maar ook voor de contacten. “Maar de voorziening door de Voedselbank houdt na 3 jaar op. Daardoor zijn veel mensen buiten beeld en steeds verder in een isolement geraakt. We hebben het steeds over mensen maar dus ook over gezinnen met kinderen,” schrijft De Jong aan burgemeester en wethouders.

De SP wil dat de gemeente gaat praten met instanties om samen een plan van aanpak te maken. De partij denkt dan bijvoorbeeld aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal, zorgverlener SDW, psychische zorgverlener GGZ, maatschappelijk hulpverlener WijZijn Traverse, het Leger des Heils en de Voedselbank. Ook wil de SP weten of deze mensen voortaan langer dan 3 jaar hulp kunnen krijgen van de Voedselbank, zodat ze uit hun isolement komen.