Nispen

Spoorwegovergang bij Nispen gaat dicht vanwege upgrade beveiligingssysteem

Spoorwegovergang Nigtestraat

De spoorwegovergang aan de Nigtestraat zal verdwijnen.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Al een aantal jaar wordt er gesproken over de sluiting van één of meerdere spoorwegovergang(en) bij Nispen. En om welke overgang het gaat, is nu bekend. De spoorwegovergang aan de Nigtestraat zal verdwijnen.

Er zijn vijf spoorwegovergangen op Nispens grondgebied: de Hoekstraat, het Everlandwegje, de Bergsebaan, De Maststraat en de Nigtestraat. De afgelopen jaren heeft ProRail onderzoek gedaan naar drie van deze overgangen: de Bergsebaan, Maststraat en Nigtestraat. ProRail is namelijk bezig met het invoeren van een nieuw beveiligingssysteem, het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit systeem zou nodig zijn om in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijden tussen Roosendaal en Essen, vertelde een woordvoerder van ProRail in 2021 aan ZuidWest Update.

Het nieuwe digitale beveiligingssysteem is een Europese verplichting. Hiermee worden de treinen aangestuurd. In Nederland ligt er nog een analoog systeem op het spoor. “Dit ERTMS is technisch gezien in elk land anders”, vertelt een woordvoerder van ProRail. “Dat komt door de verschillen in spoorinfrastructuur. Een complexe opgave dus.”

Nigtestraat de beste keuze

Maar het stukje ERTMS dat tussen Nispen en Essen komt, is nóg complexer. “Omdat we dus de Nederlandse ERTMS aan moeten sluiten op de Belgische.” Deze koppeling moet zo dicht mogelijk op de grens komen. Daarom vielen de spoorwegovergangen aan de Bergsebaan en de Maststraat af. Bovendien zou een sluiting van een van die overgangen teveel overlast veroorzaken. Vandaar dus de Nigtestraat. Een weg waar volgens de gemeente vooral bedrijfsmatig bestemmingsverkeer rijdt. ProRail, de gemeente, de omwonenden en bewonersplatform Nispen zijn nog in overleg over hoe de ontsluiting gaat worden.

De koppeling moet in Nederland geplaatst worden, omdat in Essen heel dicht op de grens het station ligt. “En verder van de overweg in de Nigtestraat kan niet vanwege de wettelijke bevoegdheden ten aanzien van het niet kunnen beheren van infrastructuur in een buurland”, vervolgt de woordvoerder. “Datzelfde geldt voor de aansprakelijkheid bij processen als het afhandelen van verstoringen en incidenten.”

Eerste besluitvorming

Zowel in 2021 als in 2023 stelde de Roosendaalse Lijst raadsvragen over de mogelijke sluiting van één of meerdere spoorwegovergangen op Nispens grondgebied. Onderzoek van ProRail liep uit, maar er lijkt nu duidelijkheid te zijn. Wanneer de overgang gesloten gaan worden is nog niet bekend. “ProRail houdt de gemeente op de hoogte. We verwachten op korte termijn tot de eerste besluitvorming daarover te komen. Daarna vindt de terugkoppeling plaats naar de gemeenteraad en betrokken belanghebbenden”, aldus de woordvoerder.