Roosendaal

St. Josephkerk blijft open als enige katholieke kerk in Roosendaal

De St. Josephkerk wordt de enige Rooms-Katholieke kerk in Roosendaal © Archief ZuidWest TV

Redactie Redactie

Het bestuur van de Sint-Norbertusparochie in Roosendaal wil dat de St. Josephkerk open blijft als enige Rooms-Katholieke kerk in de stad. Het parochiecentrum blijft als werk- en vergaderplek in gebruik. Dit besluit is woensdagavond naar buiten gebracht.

Dit heeft gevolgen voor de Moeder Godskerk aan de Kennedylaan en die van de O.L. Vrouwekerk met klooster aan de Kade. Omdat de financiën steeds krapper werden en de bezoekersaantallen terug liepen, is dit een direct gevolg van het besluit van bisschop Jan Liesen uit 2013. Allereerst werd de Norbertusparochie gevormd uit de O.L. Vrouweparochie, De Ark en de Emmausparochie. De bischop gaf toen nog uitstel. Toen kwam de adviescommissie van de nieuwe parochie met het plan om twee kerken te sluiten. Dat zouden de Goede Herderkerk en de Franciscuskapel zijn. Daarna is er gestart met een studie naar welke kerk op termijn als enige katholieke kerk in de stad open zou kunnen blijven.

Afwegingen

Er zijn deelstudies aan te pasgekomen. In die studies is er gekeken naar een toekomstige plaats van de kerk in de samenleving, naar de vaste lasten en naar de herbestemmingsmogelijkheden van de twee kerken, die zouden moeten sluiten. Zelfs is bekeken om de St.-Jan op de Markt te heropenen. Maar dat bleek door de hoge kosten niet haalbaar. Uiteindelijk is er gekozen voor de St. Josephkerk en de naastgelegen pastorie aan de St. Josephstraat. Deze voldoet zonder al te veel verbouwingen aan de eisen van de parochie.

Instemming

In het nieuwe onderkomen zullen spullen uit de Moeder Godskerk en de Paterskerk worden ondergebracht zodat de parochianen herkenbare elementen tot hun beschikking hebben. Op 15 november komt er een hoorzitting en op 19 november is een spreekuur gepland. Daarna gaat het definitieve plan naar bisschop Liesen, die er dan nog mee in moet stemmen. Als dat achter rug is, kan de verbouwing beginnen.