Roosendaal

Stadskantoor Roosendaal blijft op Stadserf 1

Redactie Redactie

Het Stadskantoor van Roosendaal blijft gevestigd op de huidige locatie aan het Stadserf 1 en wordt niet verplaatst. Eind 2014 maakte het college bekend naar alternatieve huisvesting op zoek te gaan. Dit voornemen hield rekening met het ruimte geven aan de ontwikkeling Kloosterstraat/Stadserf.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Roosendaal hebben gewerkt aan een gezamenlijke ontwikkelvisie voor het gebied. Dit omvat: Mariadal, de locatie Stadskantoor en de scholenlocatie aan de Kloosterstraat. Als voorwaarde om het gebied samen te ontwikkelen wilden provincie en gemeente over een haalbare businesscase kunnen beschikken. Dat laatste is niet gelukt.

Het stadskantoor blijft dus gevestigd op de huidige locatie, maar moet wel nodig worden aangepakt. Het is de bedoeling dat het huidige pand een duurzame renovatie ondergaat. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten. Het gemeentelijk dienstverleningsconcept blijft ongewijzigd. Dit gaat uit van digitale dienstverlening waar mogelijk en persoonlijk waar het moet. De persoonlijke dienstverlening wordt zo dicht mogelijk bij inwoners georganiseerd.