Roosendaal

Stadstuin De Ster of Tuin van Van Hasselt?

Ontwerp van de nieuwe stadstuin

Ontwerp van de nieuwe stadstuin (foto: gemeente Roosendaal)

Paul Joachems Paul Joachems

In het gebied tussen het Tongerlohuys, theater De Kring en het Koetshuis komt een stadstuin. Volgens de gemeente draagt deze vergroening bij aan een aantrekkelijke binnenstad. “Bovendien speelt Roosendaal zo in op het veranderende klimaat.“ Een paar maanden geleden is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit is nu een definitief ontwerp geworden en de aanbesteding is gestart.

Maar wat de naam gaat worden van dit nieuwe stukje groen in het centrum? Daar is nog niet iedereen het over eens. Raadslid Paul Klaver van de PvdA vindt de naam ‘De Ster’ veel te abstract. Hij is van mening dat een verwijzing naar de rijke historie van de voormalige bewoners meer op zijn plaats is.

Zoon van burgemeester

Petrus van Hasselt was burgemeester in Bergen op Zoom van 1848 tot 1885. “De Bergse burgemeester is (groot)vader van de Roosendaalse bankiers”, vertelt Paul Klaver. “Een zoon en dochter van burgemeester Van Hasselt huwden een broer en zus Luijkx uit Wouw, een zogenaamd kruishuwelijk. Broer Jan Luijkx vestigde zich net na 1880 als kassier of bankier in Roosendaal en liet Molenstraat 12 bouwen. Na zijn plotselinge overlijden trad zoon Stan van Hasselt aan als bankier. Stan heeft als bankier in Roosendaal Molenstraat 10 als woonhuis laten bouwen. Later heeft hij het pand Molenstraat 8 als bank gebouwd. De firma bleef tot de overname door Van Lanschot de naam Luijkx voeren.”

Familiebanden

“De tuin met koetshuizen en theekoepel hoorde bij Molenstraat 10. Dus bij het huis van het echtpaar Van Hasselt-Luijkx”, zegt Klaver. Het nu nog bestaande koetshuis en de theekoepel zijn gebouwd door ene heer Sandeling. En dat was weer een broer van mevrouw Luijkx uit Wouw, de moeder van de kassier en echtgenote van Stan van Hasselt.”

Eerbetoon

Klaver stelt als mogelijke naam ‘Tuinen van Hasselt’ voor. “Een mooie benaming en levend eerbetoon voor een prachtig ecologisch en groen stadspark. Een mooie verbinding, ook tussen Bergen op Zoom en Roosendaal: een brugfunctie.” Ook denkt hij aan het ‘René van Hasseltpark’. “René is de zoon van Stan. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt als medestichter en directeur van het museum, dat eerst in het raadhuis en nu in het Tongerlohuys gevestigd is.”

Motie over naam stadstuin

De gemeente Roosendaal heeft een voorstel gemaakt en dit aan de gemeenteraad gestuurd. Dit raadsvoorstel wordt volgende week in de raadsvergadering behandeld. De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage aan dit project. Klaver laat weten dat er naar aanleiding van dit raadsvoorstel gewerkt wordt aan een motie. “Voor de naamgeving van het nieuwe park kan advies gevraagd worden aan de gemeentelijke commissie naamgeving.” Het raadslid kent overigens nóg een leuk detail over de familiebanden: “Wouw heeft ook een wethouder gehad uit dit geslacht: Frans van Hasselt.”