Bergen op Zoom

Sterck 3.0 barst van de nieuwe plannen, mét of zonder Krabbenfoor

Krabbenfoor 2017

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Dat er dit jaar opnieuw geen Krabbenfoor gaat plaatsvinden in het centrum van Bergen op Zoom zal niemand verbazen. Dat heeft echter niet alleen met het coronavirus te maken. Ondernemersvereniging Sterck is zichzelf opnieuw aan het uitvinden, vertelt procesbegeleider Kees van Male, en dus worden ook zaken als evenementen tegen het licht gehouden.

Tot september zijn grote evenementen in hun oude vorm nog niet toegestaan. Het wordt dan heel lastig om een vierdaagse happening te organiseren die dagelijks tienduizenden mensen naar een compacte binnenstad lokt. De overgebleven coronaregels als anderhalve meter of alles afsluiten en alleen mensen met een vaccinatie- of andersoortig bewijs binnenlaten maken het zelfs onmogelijk. Er is ook niets voorbereid, omdat eerder dit jaar helemaal niet duidelijk was of er deze zomer iets zou mogen.

Eerst plannen maken

Of de jaarlijkse traditie terugkomt, en zo ja in welke vorm, moet nog blijken. Een activiteitencommissie buigt zich over wat Sterck wil voor de toekomst, binnen de verwachte beschikbare budgetten. Nu de gemeente niet meer jaarlijks bijdraagt aan de ondernemersvereniging moet er anders gekeken worden naar uitgaven en prioriteiten. Ook verwachtingen en wensen van de leden, de bedrijven in de binnenstad, kunnen wijzigen. Er wordt momenteel wél bekeken of er in september iets moois te organiseren valt, verklapt Van Male alvast, maar dat wordt géén alternatieve Krabbenfoor. “Iedereen roept: we moeten wat! En dat willen we ook maar we hebben ook dan misschien nog met extra regelgeving te maken.”

‘Vermaakstad’

Kees vertelt verder: “We zijn in nauwe samenwerking met de gemeente aan het bekijken of we de komende periode in de stad wat meer reuring (beleving, drukte – red.) kunnen gaan brengen.” Er wordt volgens hem van alles overwogen op het moment, van geregeld livemuziek op straat tot hostessen die bezoekers welkom heten en de weg wijzen. “Bergen op Zoom is natuurlijk wel een verblijfsstad”, stelt de kwartiermaker vast. Sterck wil het centrum als ‘vermaakstad’ weg gaan zetten. Volgens Van Male zijn bezoekers die de stad voor het eerst ontdekken er vaak zeer van gecharmeerd. Je moet ze alleen wel eerst hiernaartoe krijgen. “We moeten mensen vermaken. Daarna is het aan de ondernemers die bezoekers te verleiden.”

Hoe het exact vorm moet gaan krijgen is nog niet duidelijk. “We zijn op dit moment bezig met onszelf opnieuw uitvinden.” Er zijn verschillende commissies opgezet die nadenken over zaken als activiteiten, beleid en promotie. Sterck ziet volop kansen, verzekert kartrekker Kees. Doel is nog steeds om opnieuw een Bi-zone te realiseren, waarbij iedere in het centrum gevestigde zaak meebetaalt. De eerder voorgestelde bijdragen stuitten op veel verzet en zijn van tafel. Hoe het wel wordt ingevuld moet nog duidelijk worden, dus wat er aan financiële ruimte komt is afwachten. “Er is wel een budget waar we naartoe willen werken.”

Eerlijke verdeling lusten en lasten

Maar eerst is Sterck met de gemeente samen aan het kijken naar een eerlijke verdeling van de lasten. Ook moeten alle meebetalende ondernemers iets hebben aan wat er in die stad gebeurt, dat is belangrijk voor het draagvlak. “Iedereen moet zich prettig voelen bij hetgeen we aan het doen zijn.”

Er wordt eigenlijk een Sterck 3.0 opgezet, dat “in weinig meer herkenbaar” zal zijn ten opzichte van het verleden. De ambities zijn in ieder geval groot. Kees heeft een droom, vertelt hij: “We zijn ooit, in 2008, Beste Binnenstad van Nederland geweest. Ik wil daar weer naartoe.” Eén van de dingen waarop ingezet moet worden, is het verleiden van de vele toeristen die de Zeeuwse kust bezoeken om eens een dag naar Bergen op Zoom te komen. Bijvoorbeeld als aan de kust het weer wat minder lekker is.

Samen oppakken

Plannen genoeg, zo blijkt wanneer de enthousiaste organisator doorvertelt. Maar hij stelt wel duidelijk dat ie het niet allemaal zelf gaat oppakken. Zijn missie is nu vooral mensen enthousiasmeren, van de binnenstadondernemers tot de doeners die in het nieuwe Sterck 3.0 willen stappen, als leden van commissies bijvoorbeeld. Samen iets moois maken van de toekomst. Wat die precies gaat brengen moet dus nog blijken als de nieuwe plannen vorm krijgen. En of daar een Krabbenfoor zoals de stad die al jaren kende nog in past, zal de tijd leren.