Bergen op Zoom

Steunpunt Bergen op Zoom wordt 50PLUS: ‘Voor ouderen en toekomstige ouderen’

Maarten Elst Maarten Elst

De spreekwoordelijke kogel is dan eindelijk door de kerk: Steunpunt Bergen op Zoom, de partij van fractievoorzitter John Voets, mag zichzelf 50Plus Bergen op Zoom noemen. Op Nationale Ouderendag werd het huwelijk tussen beide partijen gebonden in de trouwzaal van het oude stadhuis in Bergen op Zoom. De naamswijziging is per direct doorgevoerd. De ouderenpartij wil zich met name focussen op het op peil houden van de voorzieningen voor ouderen en toekomstige ouderen.

Door: Maarten Elst

Fractievoorzitter John Voets slaakt een zucht van verlichting na het ondertekenen van het partijconvenant. Met zijn handtekening is de naamsverandering van Steunpunt Bergen op Zoom naar 50PLUS definitief een feit. ,,We hebben er lang over gedaan om de partij bij 50PLUS te krijgen. In 2014 wilde ik al aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen onder de vlag van 50PLUS, maar de landelijke partij bestond toen nog maar net en was nog niet klaar voor een massale deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nu, op Nationale Ouderendag, is het de unieke moment om lokaal te starten”, vertelt Voets.

Trouwzaal

Haast toepasselijk vond de ondertekening van de overeenkomst plaats in de trouwzaal van het oude stadhuis aan de Grote Markt in Bergen op Zoom. Onder toeziend oog van de beoogde landelijke lijsttrekker Liane den Haan vond de officiële handeling plaats. ,,Het is fantastisch dat we in de provincie Noord-Brabant weer een fractie en daarmee een zetel erbij hebben”, vertelt Den Haan die het aantal Brabantse 50PLUS-zetels ziet toenemen naar elf. ,,Bergen op Zoom kan nu helemaal losgaan, vanaf vandaag kunnen ze campagne gaan voeren onder de vlag van 50PLUS. Nu is het in aanloop naar de landelijke verkiezingen van volgend jaar, het jaar daarna zullen wij als landelijke fractie meehelpen met onze lokale fracties.”

Knarrenhof

De gemeente Bergen op Zoom moet bezuinigen, dat weet ook kersvers 50PLUS-fractievoorzitter John Voets. ,,Als Steunpunt Bergen op Zoom zaten we bij de totstandkoming van het Focusakkoord. Dat is niet helemaal de kant opgevallen zoals wij willen. Wij streven voor het behoud van voorzieningen voor ouderen en de toekomstige generatie ouderen. Want vergis je niet, 50PLUS is er niet alleen voor de huidige 50-plussers, ook de jongeren van nu behoren over een tijd tot die generatie. Dan is het alleen maar mooi meegenomen als de voorzieningen, zoals een Knarrenhof in Halsteren, er zijn. Wij weten ook wel waar het geld vandaan moet komen, er kan nog flink bezuinigd worden als je kijkt naar De Schelp, De Maagd en het Markiezenhof”, aldus Voets.

Politieke ervaring

Voets staat er bij 50PLUS niet alleen voor. Met burgerraadslid Piet van den Kieboom (voormalig raadslid van PvdA, BSD en oud-wethouder van de gemeente Bergen op Zoom en Rucphen), fractiemedewerker Hans Vlak en Lyda Franken-Slagter begint 50PLUS met behoorlijk wat politieke kilometers op de teller. ,,We gaan ons direct melden”, verzekert Voets zijn kiezers.