Bergen op Zoom

Steunpunt BoZ wil kwijtschelding lokale lasten kermisondernemers

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Raadslid John Voets van Steunpunt BoZ wil dat de Bergse kermisexploitanten worden vrijgesteld van gemeentelijke lasten. Dat schrijft hij in een brief aan het college van B&W van Bergen op Zoom. Volgens Voets worden de ondernemers extra geraakt door de coronacrisis omdat kermissen worden afgelast, zoals ook in Roosendaal. Hen hangt nu een faillissement boven het hoofd, aldus Voets.

“We wennen aan de coronatijd, maar de zorgen zijn daarmee niet weg”, merkt het raadslid op in zijn brief. “De economie staat onder druk en daarmee komen nog meer banen op de tocht te staan.” De crisis zal op lange termijn doorwerken, zo verwacht hij. “We blijven dus met een periode zitten, waarin veel gezinnen geen gebruik kunnen maken diverse regelingen, die overleven mogelijk maken.”

Hartenkreten

Het Bergse gemeenteraadslid verwijst naar oproepen van kermisexploitante in de landelijke media, waarbij de overheid om steun wordt gevraagd. Het zijn hartenkreten van ondernemers wie het water tot aan de lippen staat, schrijft Voets. Veel kermisexploitanten zich in de gemeente Bergen op Zoom hebben gevestigd, of hier geboren zijn en het eind- en startpunt hebben.

Afwijzing kwijtscheldingsverzoeken

Volgens Voets zouden ondernemers een verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belasgtingen hebben aangevraagd, maar daarbij nul op het rekest hebben gekregen. “Begrijpt u, dat door deze afwijzing vele kermisexploitanten genoodzaakt zijn te stoppen of hun faillissement aan moeten vragen?”, aldus Voets. Hij vraagt het college om deze afwijzingen daarom te heroverwegen.