Roosendaal

Subsidie-aanvragen kleinere clubs voor het eerst volgens nieuw beleid

Uitgespreide bankbiljetten in verschillende waardes

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Roosendaalse clubs en organisaties kunnen vanaf donderdag 1 juli weer subsidie aanvragen voor de komende vier jaar. Het is de eerste keer dat de kleinere clubs gebruik maken van het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Roosendaal. De gemeente noemt het ‘open en transparant subsidiëren’. Twee jaar geleden is het beleid ingesteld voor de grote meerjarige subsidies en nu zijn de kleinere organisaties aan de beurt. De subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 30 september binnen zijn.

De gemeente Roosendaal gaat weer subsidies uitdelen voor de komende vier jaar. Op 1 januari lopen de huidige subsidies af, dus de opvolgers gaan gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Je kunt subsidie aanvragen vanaf donderdag 1 juli. De gemeente somt op wie er allemaal voor in aanmerking komen: “Organisaties, verenigingen, clubs of stichtingen die activiteiten op het gebied van cultuur en recreatie, onderwijs, sport, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Roosendaal organiseren.”

eHerkenning nodig voor aanvraag

Er zijn dus niet alleen subsidies voor sport, cultuur en onderwijs. Maar ook voor bijvoorbeeld zorg en armoedebestrijding. De aanvragen vallen onder het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Roosendaal: open en transparant subsidiëren. Dat beleid is twee jaar geleden ingegaan, toen de grote subsidies werden verstrekt. Het is nu voor het eerst de beurt aan de kleinere organisaties. “We adviseren iedereen om zich goed te oriënteren en te kijken welke subsidieregeling het beste aansluit op de activiteit(en),” aldus de gemeente.

Je kunt de subsidies online aanvragen via de website van de gemeente Roosendaal. Hiervoor heb je wel een eHerkenning nodig van minimaal niveau twee. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Als je vragen hebt of je wilt hulp bij de aanvraag, dan kun je contact opnemen met het subsidieteam van de gemeente Roosendaal. Dat kan per mail via [email protected] of telefonisch via het nummer 140165. De subsidieaanvraag moet uiterlijk op donderdag 30 september binnen zijn. En de gemeente laat dan uiterlijk 17 december weten wie er subsidie krijgen en hoeveel.