Bergen op Zoom

Subsidie voor Bergenaren die huis duurzamer maken

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom kunnen subsidie krijgen voor het milieuvriendelijker maken van hun huis. Ze krijgen bijvoorbeeld korting op ledlampen, radiotorfolie en tochtstrippen.

Bergen op Zoom heeft ruim 340.000 euro gekregen uit de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik. De gemeente gebruikt dit geld niet alleen voor het subsidiëren van milieuvriendelijke woningverbetering. Het geld wordt ook gebruikt voor advies aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie van daken, ramen en gevels.

De gemeente gaat dit jaar informatieavonden houden over energiebesparing. Ook komen er 4 collectieve inkoopacties, zodat Bergenaren samen goedkoper zonnepanelen en woningisolatie kunnen kopen. Hoe je mee kunt profiteren van de kennis en subsidie gaat de gemeente Bergen op Zoom nog bekend maken. Je kunt hiervoor de website www.duurzaambergenopzoom.nl in de gaten houden.