Bergen op Zoom

‘t Rijks en Lowys Porquin: stap naar middelbaar onderwijs moet vloeiender

Redactie Redactie

Het schooljaar is weer van start gegaan en RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom is gelijk begonnen met een nieuwe samenwerking. Samen met de Lowys Porquin Stichting (LPS) wil de school ervoor zorgen dat de stap naar de middelbare school soepeler verloopt voor de nieuwe brugklassers.

Leraren slaan de handen ineen om de komende jaren een programma te ontwerpen wat bijdraagt aan de vloeiende overgang van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het moet de leerlingen meer stimuleren en helpen bij hun ontwikkeling. LPS, die vanuit het basisonderwijs instroomt in deze samenwerking ziet dat het verschil tussen de basisschool en de middelbare school te groot is voor sommige leerlingen. Bert Schluter, directeur beleid & kwaliteit van LPS denk dat door deze samenwerking meer kinderen zich sneller de manier van opleiden toe-eigenen. Ook verwacht hij dat kinderen sneller gewend zijn aan hun nieuwe leeromgeving.

Brugklassers

Rector Leon de Rond van ’t Rijks is ook erg blij met deze samenwerking. Hij ziet al jaren dat enkele leerlingen het in hun eerste jaar moeilijk hebben met hun nieuw school en manieren waarop docenten lesgeven. “Door in groep zeven en acht van de basisschool al de gewoontes van een middelbare school bij te brengen, zal de overstap niet meer zo moeilijk worden voor de leerlingen”, zegt De Rond. Afgelopen april was Leon de Rond al begonnen aan het samenstellen van een werkgroep van docenten en hij verwacht dat begin volgend schooljaar kan worden gestart met de vloeiende instroom van nieuwe brugklassers op ’t Rijks. De ondertekening tussen ’t Rijks en LPS werd afgesloten met een vloeiende dans die werd uitgevoerd door leerlingen uit de brugklas en leerlingen uit groep 8 van basisschool Lodijke uit Bergen op Zoom.