Bergen op Zoom

Taalmaatjes gezocht voor nieuwkomers in Bergen op Zoom

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Vrijwilligersorganisatie Humanitas zoekt mensen die in Bergen op Zoom mee willen doen aan het Taalmaatjesproject. Een Taalmaatje leert nieuwkomers de Nederlandse taal te spreken en te lezen. Hierdoor kunnen de nieuwkomers makkelijker contact maken en beter hun weg vinden in onze maatschappij.

Door: Bianca van Vugt

Als je de Nederlandse taal begrijpt en kunt spreken, is het makkelijker om je weg te vinden in onze maatschappij. Daarom zoekt de vereniging Humanitas vrijwilligers die nieuwkomers willen helpen de Nederlandse taal te leren: Taalmaatjes. “Taal wordt een houvast, want met taal kun je je uiten,” aldus Humanitas. “Dit geldt zeker voor een nieuwkomer in ons land.”

Zelfvertrouwen terugvinden

Dat blijkt wel uit een reactie van een deelnemer aan het Taalmaatjesproject. “Ik ben heel blij met haar hulp, ik kan haar niet missen, zo’n lieve vrouw, we praten over van alles,” zegt de nieuwkomer over de vrijwilliger. “Zij heeft me mijn zelfvertrouwen weer teruggegeven. Ik durf nu in de buurt contact te leggen.”

Een Taalmaatje gaat één keer per week op bezoek bij een nieuwkomer. Samen hebben ze dan een gesprek, zodat de deelnemer het Nederlands kan leren begrijpen. “Voor een vrijwilliger is het een uitdaging om in te schatten hoe je je deelnemer het beste kunt helpen. De vrijwilliger gaat samen met de deelnemer op zoek naar een manier om de taal te leren en oefenen,” legt Humanitas uit.

Taalmaatjes kiezen zelf wat beste werkt

De vrijwilligers mogen zelf bepalen hoe ze hun werk als Taalmaatje invullen. Dan kunnen ze het ook zo goed mogelijk aanpassen aan hun deelnemer. Want de verschillen tussen de nieuwkomers is groot en dat vraagt om maatwerk, zegt Humanitas. “Sommigen spreken of lezen al verrassend goed voor de korte tijd dat ze nog maar in Nederland zijn, anderen hebben nog veel moeite met het Nederlands.”

Als je ook een Taalmaatje wilt worden, neem dan contact op met vereniging Humanitas, de afdeling West-Brabant West. Dat kan door een mail te sturen naar [email protected] voor de coördinatoren Els Snoeijers, Bas van Terheijden en Els Baarends. Je krijgt een intakegesprek in Bergen op Zoom.