West-Brabant

Taalvrijwilligers gezocht om mensen te helpen hun Nederlands te verbeteren

Groep mensen krijgt Nederlandse les in een Taalhuis van de Bibliotheek West-Brabant

Taalhuis (foto: Curio)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De Bibliotheek West-Brabant en onderwijsinstelling Curio zoeken vrijwilligers voor de Taalhuizen. Als vrijwilliger help je mensen die hun Nederlands willen verbeteren, die Nederlands moeten leren vanuit een andere taal of die hulp nodig hebben bij online taalproblemen. De bibliotheken en Curio hebben vrijwilligers nodig, omdat die net wat andere hulp kunnen bieden dan alleen taalles. Zoals meegaan met iemand niet naar de supermarkt durft, omdat hij of zij problemen heeft met het Nederlands.

Alle bibliotheken in West-Brabant hebben Taalhuizen waar volwassenen terecht kunnen om hun Nederlands te verbeteren. De Taalhuizen hebben inloopspreekuren om je taalprobleem te bespreken. De vrijwilligers kunnen je dan doorverwijzen naar onderwijs of naar taaloefengroepen in de bibliotheken. De Taalhuizen werken nauw samen met onderwijsinstelling Curio en West-Brabantse gemeenten om er voor te zorgen dat je de lessen krijgt die je nodig hebt.

Vrijwilligers krijgen training van Curio

Curio geeft taallessen aan volwassenen. Er zijn cursussen voor Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. En ook cursussen voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben, zoals inburgeringscursussen. De deelnemers van die lessen krijgen daarbij hulp van vrijwilligers. En die vrijwilligers hebben daarvoor training gekregen van Curio. Alle vrijwilligers krijgen een basistraining van vier dagdelen en er zijn elk jaar een paar verdiepingsworkshops.

De Bibliotheek West-Brabant noemt de samenwerking met Curio “waardevol en prettig. Ingeborg van Boven is taalhuiscoördinator en zij wil haar deelnemers het beste bieden. “Dankzij de expertise van Curio met het bepalen van het taalniveau en inhoudelijke ondersteuning aan de vrijwilligers kunnen we dat goed doen. Dat is erg waardevol voor de deelnemers. Het geeft net die extra lading en kwaliteit, waardoor iemand verder kan groeien,” legt Van Boven uit.

Leren in het onderwijs, oefenen in de bieb

Vaak komen deelnemers binnen bij de Taalhuizen, maar klimmen ze op naar gewoon onderwijs. En komen dan weer terug naar de bieb om te oefenen. En juist die combinatie maakt Van Boven enthousiast: “Door de goede samenwerking met Curio kunnen deelnemers van de taaloefengroepen van de bibliotheken mogelijk doorstromen naar het formele onderwijs bij Curio. Cursisten van Curio kunnen na afronding van hun cursus gestimuleerd worden om hun taal te blijven oefenen bij de bibliotheken. Daarmee kunnen ze terugval voorkomen. Een mooie win-winsituatie dus.”

Als je aan de slag wilt als vrijwilliger bij één van de Taalhuizen van de Bibliotheek West-Brabant, kun je je aanmelden op de website van Curio. “Je krijgt er veel voldoening voor terug,” vertelt Van Boven. “Je helpt volwassenen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Daarmee kunnen zij zichzelf beter redden in de snel veranderende wereld om hen heen.”