Bergen op Zoom

Tante Louise heeft zaken op orde

Redactie Redactie

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. Maar dit is niet de enige kwaliteit die onopgemerkt is gebleven. De werkwijze is dik in orde en zijn met vlag en wimpel geslaagd voor het kwaliteitskeurmerk ISO 9001. Dat wil zeggen dat ze aan alle eisen voldoen.

Drie auditoren van CIIO brachten in de maand januari bezoek aan verschillende zorginstellingen. In totaal is er met ongeveer 140 medewerkers intensief gesproken. De onderzoekers hebben een goed beeld van de organisatie kunnen krijgen en maken in hun eindrapport een groot compliment betreft de koers van de organisatie.

TanteLouise beschikt volgens de onderzoekers over een volwassen, goed en functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. Een pluspunt van de organisatie is dat tante lef toont en buiten de begaande paden te treden om zorg en welzijn van de cliënten en hun netwerk te optimaliseren.

Tante voldoet dus ruimschoots aan de eisen in de Maatstaf 2016 en daarmee ook aan de eisen van het keurmerk ISO 9001:2015. TanteLouise is  met vlag en wimpel! geslaagd