Roosendaal

THOR vreest ook in 2025 de atletiekbaan niet te kunnen gebruiken

Problemen atletiekbaan THOR Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Als de problemen met de atletiekbaan dit jaar niet worden opgelost komt het sportseizoen 2025 in gevaar. Dat schrijft Yvonne Langen, verenigingsmanager van THOR aan Toon Jochems van de VLP. Jochems stelde samen met partijgenoot Martijn Verbeek vragen aan de gemeente over de langslepende problematiek met de baan van de Roosendaalse atletiekvereniging.

In 2015 verhuisde de afdeling wedstrijdsport van Atletiekvereniging THOR naar sportpark Vierhoeven waar de rest van de vereniging al gehuisvest was. “Op dat moment werd een fonkelnieuwe atletiekbaan aangelegd. Nog geen tien jaar later zijn er de nodige problemen ontstaan met de kwaliteit van de banen”, aldus Jochems en Verbeek.

De gemeente erkent de problematiek en weet dat er daardoor nu geen officiële wedstrijden zijn op de atletiekbaan. Volgens de gemeente zijn zij regelmatig in gesprek met THOR. Maar dat ziet Langen anders. “THOR wil graag aan tafel met de gemeente en met de aannemer om de problemen te bespreken. Nu worden we er steeds buiten gehouden, terwijl wij natuurlijk volop gebruikservaring hebben”, schrijft ze aan de VLP.

Geen schuimbeton onder de atletiekbaan

Vorig jaar zijn er reparaties uitgevoerd door de aannemer. “Maar die zijn door de slechte weersomstandigheden helaas niet goed gelukt”, aldus de gemeente. “Pas recent, toen het weer dit toeliet, zijn de reparaties opnieuw gedaan maar zoals het er nu uitziet zijn nog niet alle problemen verholpen.” De gemeente denkt dat de aannemer op korte termijn opnieuw herstelwerkzaamheden uitvoert. En in februari zijn boringen verricht om de samenstelling van de ondergrond te kunnen onderzoeken. De gemeente schrijft aan de VLP de resultaten daarvan op korte termijn te verwachten.

THOR zou daar graag meer inspraak in hebben. “De keuze destijds voor schuimbeton had niet onze voorkeur en inmiddels weten we dat meer clubs problemen hebben met schuimbeton onder de atletiekbaan. Wat verder aan het licht kwam is het feit dat de dikte van het kunststof niet voldoet aan de vereisten. Dit moet minstens 12 mm dik zijn en is op onze baan op heel veel plekken nog geen 6 mm. Daar kun je met spikes van 9 mm dus niet op lopen”, aldus Langen.

Sportseizoen THOR Roosendaal komt in gevaar

De vereniging vreest voor sportseizoen 2025. “Als de problemen dit jaar niet worden opgelost, dan is zo goed als zeker ook het seizoen volgend jaar verloren. Immers, voor het oplossen van de problemen zal iets gedaan moeten worden aan de onderconstructie. Die is nu zó instabiel en onregelmatig dat erop lopen steeds lastiger wordt, zeker op hoge snelheid”, concludeert Langen. “Als de onderconstructie aangepakt moet worden dan zal zeer waarschijnlijk ook de toplaag vernieuwd moeten worden. Voor dit soort werkzaamheden is de aannemer afhankelijk van het juiste weer; niet te warm, niet te koud, niet te droog en niet te vochtig.”

Omdat er garantie van toepassing is op de geconstateerde problemen zijn de kosten, volgens de gemeente, voor rekening van de aannemer. Toch is THOR er ook op dat vlak nog niet gerust op.