Bergen op Zoom

Thuiszorg West-Brabant en tanteLouise-Vivensis willen intensiever samenwerken

Redactie Redactie

TWB Thuiszorg en stichting tanteLouise-Vivensis willen een intensievere samenwerking aangaan. De uitdaging is om de zorg beter en slimmer te organiseren, zodat de wens van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen in de praktijk kan worden gebracht.
 
De toekomstvisie van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen is dus een belangrijke reden voor de beoogde samenwerking. Op het gebied van dienstverlening overlappen de partijen elkaar door de intra- en extramurale zorg. Daarom doen zorginstellingen er volgens de bestuurders goed aan om de krachten te bundelen voor een betere thuiszorg.
 
De reguliere thuiszorg is één van de werkgebieden waarbij TWB Thuiszorg en tanteLouise-Vivensis elkaar willen gaan versterken. Innoveren en betere dienstverlening zijn daarbij belangrijke items. Ontwikkeling is dus eigenlijk het codewoord en dat brengt de partijen bij elkaar. Naast de reguliere thuiszorg zijn de complexe zorg en de behandeling thuis hoofdpunten op de agenda. Het verlenen van zorg gebeurd bij steeds meer bij mensen thuis en met het verbinden van de expertises voldoen de partijen in de toekomst aan de bijbehorende eisen daarvan. In de toekomst bestrijken de zorginstellingen heel de regio. Complexe zorg en behandelingen kunnen dan plaatsvinden in het hele werkgebied van het Bravis-ziekenhuis.
 
Voordat de samenwerking tussen TWB en TLV officieel is, moet de Nederlandse Zorg Autoriteit eerst het voorstel toetsen. Thuiszorg West-Brabant en tanteLouise-Vivensis hopen voor het einde van dit kalenderjaar hun samenwerking te beklinken.