Roosendaal

‘Thuiszorgmedewerkers werken met veel plezier in Roosendaalse wijken’

Foto: Shutterstock

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Roosendalers die niet meer kunnen genieten van hun oude dag. Thuiszorgmedewerkers die op pad gaan met beveiligers. Dat is het droefgeestige beeld dat afgelopen week werd geschetst in een brief met raadsvragen over de wijken Kalsdonk en Burgerhout. Thuiszorgorganisaties herkennen zich niet in dat beeld en spreken van een storm in een glas water.

De brief aan het college van Roosendaal werd woensdag verzonden door VLP Roosendaal. “Onze fractie bereiken berichten dat in de wijken Kalsdonk en Burgerhout thuiszorginstanties geen thuiszorg na 19.00 uur verlenen of dat thuiszorgmedewerkers enkel alleen nog maar met ondersteuning van een beveiligingsbedrijf naar binnen gaan zodat de veiligheid van hun werknemers geborgd is”, schrijft raadslid Wilbert Brouwers in de brief.

Overlast

Brouwers wil weten of het college de overlast herkent zoals die door inwoners is beschreven aan de fractie van zijn partij. Ook vraagt hij of het college weet dat thuiszorg in de avonduren niet of alleen met behulp van een beveiligingsbedrijf wordt verleend in deze twee wijken in Roosendaal. Desgevraagd laat het raadslid weten dat hij het heeft over zorgorganisatie TWB en dat hij de brief heeft geschreven naar aanleiding van berichten van bewoners van de wijk.

TWB

Volgens TWB-bestuurder Christ-Jan Danen ligt het verhaal een stuk genuanceerder dan geschetst wordt in de brief. “Rond Kerstmis en de jaarwisseling waren er vanuit medewerkers een aantal meldingen over onveiligheid. We hebben toen de routes zo ingericht dat ze in de avonduren geen zorg meer hoeven te verlenen. Het is dus niet zo dat die mensen verstoken blijven van zorg, maar we hebben het tijdstip vervroegd”, zegt Danen. Nu de dagen weer langer worden is er volgens hem ook weinig aanleiding om deze werkwijze verder te handhaven. “Het was echt een tijdelijke situatie voor de donkere winterdagen.”

Beveiligers

Volgens de bestuurder is er geen sprake van structurele inzet van beveiligers. “Wanneer collega’s een situatie als onveilig ervaren omdat er zich bijvoorbeeld ergens een groep jongeren ophoudt, dan kunnen zij bellen met twee beveiligingsbedrijven. Die komen dan om die collega te vergezellen”, zegt Danen over het organisatiebeleid dat volgens hem niets te maken heeft met de genoemde wijken. “Dat is gewoon een extra maatregel die ingezet kan worden, maar het is zeker niet standaard dat er met beveiliging uitgerukt wordt”, benadrukt hij.

Storm in een glas water

Bij TWB zijn er volgens Danen geen klachten van medewerkers of cliënten binnengekomen. “Ik denk dat degene die de brief hebben geschreven niet volledig op de hoogte waren. Misschien vragen ze op deze manier aandacht voor bepaalde wijken die extra aandacht nodig hebben.” Dat cliënten het niet allemaal prettig vinden dat de zorg op een ander tijdstip wordt geleverd, dat kan Danen zich wel goed voorstellen. De ophef noemt Danen een storm in een glas water.

Groenhuysen

Die storm bereikte ook Frank van der Westen van Groenhuysen. “Het is misschien geen geweldige wijk, maar dit herken ik volstrekt niet”, zegt de zorgmanager die naar aanleiding van een artikel over de brief werd benaderd door thuiszorgverleners. Hij sluit zijn ogen niet voor stedelijke problematiek en zegt: “Wij gaan echt niet onze routes lopen met beveiliging. Onze thuiszorgmedewerkers werken er met veel plezier.” Overigens werkt Groenhuysen niet met aangepaste routes of beveiligingsbedrijven.