Halsteren

Tijdelijk beschermd wonen voor dak- en thuislozen op terrein Vrederust

Foto: Nationale Beeldbank

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Halsteren krijgt tijdelijk een opvang voor dak- en thuislozen met psychiatrische problemen en verslaving: een Domusvoorziening. Het Leger des Heils gaat deze mensen helpen met beschermd wonen in een leegstaand pand op Landgoed Vrederust. Het pand is van zorginstelling GGZ Westelijk Noord-Brabant, die daar zelf ook haar hoofdlocatie heeft. Het Leger des Heils mag het pand vijf jaar lang gebruiken, maar moet wel zelf het grootste deel van de verbouwing betalen. Ook de omliggende zes gemeenten betalen mee aan het beschermd wonen.

Het beschermd wonen voor deze groep is belangrijk voor de hele regio. Daarom investeren de zes gemeenten samen eenmalig zo’n vier ton. Dat geld komt uit het regionale potje voor Brede Aanpak Dak- en Thuisloosheid. “Voor de toekomstige bewoners van de Domusvoorziening geldt dat er een flinke stap vooruit gemaakt wordt,” schrijft de gemeente Roosendaal aan de gemeenteraad. En ook voor de hulpverleners moet het voordelen opleveren. “Als de Domusvoorziening open gaat, krijgt de doelgroep de ondersteuning die zij nodig heeft en worden de maatschappelijke partners en de partners op het gebied van veiligheid minder belast.”

Groep drukt nu zwaar op gewone opvang

Volgens de gemeente Roosendaal is de opvang van het Leger des Heils hard nodig. “Omdat onze regio al geruime tijd te maken heeft met een tekort aan passend aanbod voor de doelgroep met complexe multiproblematiek (psychiatrische- en verslavingsproblematiek) die veelal ook een zwervend bestaan leidt. Dit is dan ook een groep die op dit moment zorgt voor een grote druk op de maatschappelijk opvang,” staat in de brief aan de gemeenteraad.

Om beschermd wonen aan te kunnen bieden, werkt het Leger des Heils samen met de GGZ WNB en met Novadic-Kentron Verslavingszorg. Hierdoor krijgen de bewoners niet alleen een thuis, maar ook een behandeling. De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal waren al een tijd op zoek naar een geschikte plek voor de opvang. Maar op korte termijn is er niets beschikbaar. Daarom is nu gekozen voor een tijdelijke oplossing.

Beschermd wonen vanaf komend voorjaar

GGZ WNB biedt een leegstand pand aan op het terrein van Vrederust. Daar kan het Leger des Heils vijf jaar lang gebruik van maken. Maar het pand moet eerst worden verbouwd, voordat de dak- en thuislozen er kunnen wonen. Dat vraagt om een grote investering van het Leger des Heils zelf. Maar ook de GGZ helpt mee door een relatief lage huur te vragen. En de gemeenten betalen een deel.

Volgens de gemeente Roosendaal kan de verbouwing beginnen, nu het geld rond is. En dan kan de Domusvoorziening al in het eerste kwartaal van 2023 open gaan. “Alle medewerkers van de GGZ WNB, de landgoedpartners en de particulieren die wonen op het landgoed zijn recentelijk geïnformeerd over de komst van de Domus. Ook wordt nog een informatieavond georganiseerd voor eventuele vragen.” Ook de mensen die waarschijnlijk in de Domusvoorziening gaan wonen, worden al voorbereid op die stap.