West-Brabant

Toch achterstanden bij Lowys Porquin scholen?

Stockfoto: Pixabay / Stocksnap

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het heeft er alle schijn van dat de stelligheid waarmee het bestuur van de Lowys Porquinstichting eerder beweerde dat er geen leerachterstanden waren, niet op waarheid berustte. De organisatie wil namelijk volop gebruik gaan maken van overheidsgeld dat bestemd is voor het oplossen van juist die problematiek.

Begin februari was er een hoop heisa rondom het feit dat het basisonderwijs weer open moest, na lange sluiting vanwege corona en het ermee gepaard gaande besmettingsgevaar. Eén regionale organisatie verzette zich met hand en tand. Dat betrof de Lowys Porquinstichting, met als woordvoerder de voorzitter van het College van Bestuur; Stéphane Cépèro. Opengaan was geen optie. Onveilig én, zo bleef hij overal vertellen, niet nodig want er was geen sprake van leerachterstanden. Veel ouders dachten daar heel anders over en waren boos toen bleek dat deze scholen dicht zouden blijven. Zij vonden wél dat er serieuze achterstanden waren.

Richting onze redactie en andere media, van lokaal tot in de NPO-talkshow Op1, bleef de bestuurder herhalen dat opengaan absoluut niet nodig was. Hij vond het onveilig en bestreed dat er sprake was van achterstanden. Zorgen over de kwaliteit en voortgang van het onderwijs waren volgens hem onterecht: “Kinderen krijgen wel onderwijs, alleen niet in het schoolgebouw.” Hij stelde zelfs dat leraren van ouders geregeld hoorden dat het online alternatief juist als goed werd ervaren.

Geld bestemd voor wegwerken achterstanden

Het is daarom op z’n minst bijzonder te noemen dat de stichting wel aanspraak wil maken op gelden die de overheid ter beschikking stelt om het basisonderwijs weer op niveau te krijgen. Onze redactie beschikt over deels interne correspondentie waaruit blijkt dat de verschillende Lowys Porquin scholen per locatie bezig zijn met het opstellen van plannen, die vervolgens door het bestuur beoordeeld worden. Het is de bedoeling dat de hiervoor door de regering geoormerkte financiën in het najaar ter beschikking komen.

Vanzelfsprekend hebben wij de stichting gevraagd om tekst en uitleg maar het bestuur weigert vooralsnog te reageren. Of er dus toch sprake is geweest van een achterstand wordt niet bevestigd maar ook niet ontkent.