West-Brabant

Toch katholieke kerkdiensten in de regio tijdens kerst

Stockfoto: Pixabay / James Smith

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Gedurende de coronacrisis ontstond over steeds meer een discussie. Zo ook over het doorgaan van kerkdiensten. Dat is niet alleen een maatschappelijk debat, intern hebben mensen eveneens hun eigen kijk op wat de juiste keuze is. Voor de katholieke parochies in onze regio is het echter klip en klaar, het bisdom heeft gelast dat er diensten moeten worden gegeven.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Pastoraal werkster Mary Zopfi van de Sint-Norbertusparochie in de gemeente Roosendaal is er eerlijk over. Ze is niet onverdeeld gelukkig met de opdracht van het Bisdom. “Het liefst waren we gewoon dicht, uit solidariteit. Omdat alles dicht is. Maar we hebben van de bisschop te horen gekregen dat we toch publieke erediensten moeten houden.” Daarom vinden in twee van de drie kerken in haar parochie op zowel eerste als tweede kerstdag, en op zondag, diensten plaats.

Er mogen per viering dertig mensen aanwezig zijn en die plaatsen waren vorige week al vergeven. Dat is niet veel, geeft ze toe; “Maar nu we het ook met een livestream kunnen uitzenden is wel wat meer draagvlak voor.”

Kerken niet hetzelfde als bijvoorbeeld horeca

In Nispen blijft de kerk gesloten, meldt Mary Zopfi. “In een dorp is het toch nog anders als in een stad. We willen ook wel laten zien dat we éigenlijk geen uitzonderingspositie willen.” Het bisdom denkt daar duidelijk anders over. Vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ legt in een interview op de website uit dat solidair zijn met bijvoorbeeld horeca en theaters sympathiek lijkt maar niet hetzelfde is. “Veel gelovigen daarentegen begrijpen niet hoe de viering van de eucharistie op één lijn kan worden gezet met een avondje uit, alsof het enkel gaat om een moment van samenzijn en wat bezinning. Voor hen is de kerk minstens zo essentieel als de supermarkt – en een stuk veiliger bovendien.”

Zoeken naar het midden

Op ‘de werkvloer’ ligt het soms wat complexer, legt de Roosendaalse pastoraal werkster uit; “Het is een beetje vinden van een middenweg. Hoe kunnen we de verplichtingen van het bisdom nakomen en toch ook solidair zijn met de samenleving. Waar doe je goed aan?” Alles natuurlijk binnen de veiligheidsregels, wil ze benadrukt zien. Per brief heeft de bisschop laten weten dat de kerken in principe open moeten voor diensten. Alleen kerstavond gaat niet door, omdat men vreest voor een te hoge opkomst.

Op kerstavond is op ZuidWest TV vanaf 19.00 uur een speciaal hiervoor gemaakte film te zien, met als titel Ster(k) Nieuws. Zo wil de Sint-Norbertusparochie met alle Roosendalers kerstmis vieren. De diensten van de dagen erna zijn via de website live te volgen.

Bergse nachtmis op tv

In Bergen op Zoom is eveneens een alternatief bedacht voor de kerstavond, vertelt vicaris Paul Verbeek. De nachtmis is om acht en twaalf uur te volgen via ZuidWest TV. Bezoekers zijn daar niet bij want dat is die avond niet toegestaan. Om vijf uur ’s middags is er tevens een speciale kinderdienst als livestream te volgen op de website van de parochie. Ook in Bergen op Zoom zijn er tijdens eerste en tweede kerstdag, alsmede zondag, diensten met 30 mensen. Die vinden plaats in de Getrudiskerk en Lourdeskerk. Die laatste locatie is eveneens via livestream te volgen, alle dagen.

Troostende rol

Verbeek: “Alle vieringen gaan dus door, binnen de richtlijnen en natuurlijk met alle oog voor veiligheid.” De plaatsen in de kerken zijn ook hier al bezet. Over de vraag of een kerk uit solidariteit wellicht dicht moet blijven, hangt de vicaris de mening van het bisdom aan. “De kerk heeft ook een troostende rol. Daarmee verschilt de kerk toch van evenementen. Wij zijn de bisschoppen dankbaar voor dit voorstel.” Verder geeft hij aan alle begrip te hebben voor de keuze op kerstavond dicht te blijven. De opkomst zou dan te groot zijn om veiligheid te garanderen.