Roosendaal

Toekomstbeeld Roosendaal: een gezonde, groene en innovatieve gemeente

Afbeelding: gemeente Roosendaal

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Roosendaal moet een aantrekkelijke en gezonde gemeente zijn waar mensen zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten. De stad, dorpen en buitengebieden moeten nog groener en schoner worden en meer ruimte krijgen voor wandelaars en fietsers. En de gemeente moet ook vernieuwend zijn in het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat staat in de omgevingsvisie van Roosendaal. De gemeenteraad heeft deze toekomstvisie donderdag goedgekeurd.

De omgevingsvisie ‘Roosendaal, verbonden stad’ is een toekomstplan waar veel Roosendalers aan hebben meegewerkt. Niet alleen belangenverenigingen en organisaties, maar ook inwoners. In het plan beschrijft Roosendaal wat voor type gemeente ze wil zijn. “Ik ben vooral trots op de manier waarop we deze visie hebben gemaakt: in samenspraak met inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen,” aldus wethouder Arwen van Gestel. “Door middel van talloze bijeenkomsten, straatinterviews, diepte-interviews, digitale enquêtes heeft iedereen de kans gekregen met ons mee te denken. En dat heeft een prachtig resultaat opgeleverd.”

Stad, dorpen en regio met elkaar verbinden

Roosendaal wil een verbonden stad zijn. Inwoners van de gemeente zijn dan verbonden met elkaar en de stad is verbonden met de dorpen, buurten en de regio. De gemeente heeft dit in drie principes verder uitgewerkt: menselijke maat, balans tussen mens en natuur, ruimte voor talent en ondernemerschap. “In de visie staat hoe we inspelen op extra groei, hoe we de klimaatmaatregelen inzetten om de stad en dorpen mooier en gezonder te maken,” legt Van Gestel uit. “En de visie omschrijft hoe we gericht inzetten op het versterken van de leefbaarheid en veiligheid van buurten en dorpen.”

Het eerste principe is de menselijke maat. Daarover beschrijft Roosendaal dat ze een aantrekkelijke en gezonde gemeente wil zijn om in te wonen. Er moet oog zijn voor het individu en veel ruimte voor ontmoeting. “De buurten en dorpen zijn ruim van opzet, gezond, groen, rustig, veilig en hebben ieder een eigen sfeer en identiteit,” visualiseert de gemeente.

Meer groen en meer innovatie

De balans tussen mens en natuur betekent dat Roosendaal groener wordt. Er komen meer groene verbindingen in de stad, in de dorpen en naar het buitengebied. Ook is er dan meer ruimte voor wandelaars en fietsers. “Bodem, oppervlakte en lucht zijn schoon, en de leefomgeving kent een grote biodiversiteit,” zo schetst de gemeente het toekomstbeeld. “Er is een goede balans tussen het bebouwde gebied, landbouw, natuur en recreatie.”

Het derde aandachtspunt is de ontwikkeling van talent en ondernemerschap. De gemeente Roosendaal wil bedrijven die sterk zijn in nieuwe technologieën en een sterke beroepsbevolking. En dat bedrijven en scholen samen blijven werken aan goed passende opleidingen in de zorg, techniek, logistiek en vrijetijdseconomie. “Roosendaal is hiermee een belangrijke schakel in een regio die gericht is op vernieuwend ondernemerschap,” ziet de gemeente voor zich.

Op de website van de gemeente Roosendaal vind je de complete omgevingsvisie ‘Roosendaal, verbonden stad’. Als je wilt weten hoe het toekomstplan tot stand is gekomen, kun je deze speciale uitzending van ZuidWest TV over de omgevingsvisie Roosendaal terugkijken. Dit praatprogramma is uitgezonden in juli vorig jaar.