Bergen op Zoom

Totaal gebrek aan eenheid stemt GBWP’er Akkaya bezorgd

Raadlid Aydin Akkaya als gast in ons programma M2.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Uitlatingen in de media, gedaan door GBWP’er Aydin Akkaya, hebben afgelopen weekend voor flink wat politieke opschudding gezorgd. Meerdere partijen lieten weten absoluut niet gediend te zijn van de gebrachte boodschap en het feit dat ze dit uit ‘de krant’ moesten vernemen. De publiekelijk geuite verontwaardiging is groot en dat tekent volgens de fractievoorzitter de slechte sfeer in bestuurlijk Bergen op Zoom.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Plots was daar vrijdag een artikel met Aydin Akkaya, fractievoorzitter van GBWP, die aangaf een zesde wethouder een goed idee te vinden. Eén die als een soort oliemannetje opnieuw moet zorgen voor rust en eenheid in het politiek-bestuurlijke speelveld. Eerder waren daar Ad Verbogt en voormalig GBWP-wethouder Arjan van der Weegen voor aangetrokken. Die laatste stopte met deze rol omdat er te veel politici vragen hadden bij zijn objectiviteit en functioneren. Verbogt bleef over maar heeft uiteindelijk ook de handdoek in de ring gegooid.

Te veel partijpolitiek

Vrijdag opperde Akkaya het idee om een extra wethouder toe te voegen aan het zakencollege. Eén die de rol van mediator op zich zou moeten nemen, omdat de eenheid binnen de Bergse politiek en het draagvlak voor het eerder opgestelde focusakkoord al enige tijd ver te zoeken zijn. Er wordt vooral weer partijpolitiek bedreven door velen, is zijn mening. De uitspraken zijn niet in goede aarde gevallen. Afgelopen weekend kwamen drie partijen met een schriftelijke reactie op de uitspraken van de GBWP.

Als eerste meldde zich CDA-fractievoorzitter Hans Peter Verroen. Met de mededeling dat zijn partij voorlopig voldoende vertrouwen heeft in het huidige college, dat de kans moet krijgen om de ingezette koers te varen. Over een extra bestuurder is Verroen duidelijk: “Een extra wethouder kost dan nóg meer tijd en vertraagt de doorlooptijd eerder!” Het uitroepteken spreekt boekdelen. In een bijbehorende e-mail laat het CDA weten uit de focusakkoord-overleggen te stappen als er toch een zesde wethouder komt.

Niet objectief

Carinne Elion-Valter, fractievoorzitter van D66, noemt het voorstel “in strijd met de correcte verhoudingen tussen raad en college.” Een wethouder moet collegebeleid uitvoeren en heeft daarmee per definitie geen objectieve rol, stelt haar partij. Ook de meerkosten van nog een wethouder op de loonlijst zijn geen optie, vindt ze. Een echt onafhankelijke tussenpersoon zou wel een goed idee zijn, aldus haar fractie.

Onaanvaardbare voorwaarden

Lijst Linssen gaat er vol in. De partij wijst op de onlangs door burgemeester Petter ingehuurde nieuwe mediator, die zich eerst maar eens moet bewijzen. De fractie vindt dat de GBWP ineens nieuwe, onaanvaardbare voorwaarden stelt. Ook hier wordt gewezen op de extra kosten die een extra wethouder met zich meebrengt. “Te absurd voor woorden.” Over het proces vol politieke lijmpogingen heeft Lijst Linssen eveneens weinig positiefs te melden. Het feit dat Ad Verbogt wegens drukke werkzaamheden elders is gestopt, is zeer slecht gevallen en wordt als ongeloofwaardig bestempeld. Dat de ideeën van Akkaya via de pers vernomen moesten worden, is tevens punt van kritiek. De partij wil alleen met de nieuwe mediator in gesprek blijven als er niet vooraf voorwaarden van GBWP gelden.

Verdriet over gebrek aan eenheid

Akkaya zelf ziet de reacties van de verschillende partijen met verbazing aan. Hij vertelt het idee van de extra wethouder alleen te hebben genoemd als een mogelijke oplossing voor de impasse. Volgens hem zijn de onderlinge verhoudingen dermate verslechterd dat er zo goed als niet meer wordt gecommuniceerd tussen partijen onderling. Hij beschouwt de brieven die de drie partijen dit weekend verstuurden als nieuwe voorbeelden van die omgangsvormen: “Het is een wedstrijdje wie-is-het-meest-verontwaardigd.” Hij betreurt dat er niet in oplossingen wordt gedacht en ook dat er niet direct contact met hem werd opgenomen maar dat alles via brieven moet gaan blijkbaar. “Er is totaal geen eenheid, dat doet me verdriet.”