Bergen op Zoom

‘Totaalverbod op varen Binnenschelde gaat té ver’

Foto: Binnenschelde

Han Verbeem Han Verbeem

VVD-raadslid Gertjan Huismans vreest dat het aanstaande vaarverbod op de Binnenschelde ten koste gaat van huiseigenaren, voornamelijk de bewoners van de Bergse Plaat. Daarom wil zijn fractie geen totaalverbod op varen maar slechts een gedeeltelijk verbod, gericht op het tegengaan van excessen. Dat schrijft Huismans maandag in een brief aan het Bergse college van B&W. Hij wil de kwestie deze maand in de raadscommissie bespreken.

Waterkwaliteit

Huismans heeft via de media vernomen dat het college een verbod wil invoeren op fluister- en motorbootjes op de Binnenschelde. De fractie van Lokaal Realisme had hierover aan het college eerder vragen gesteld, nadat bewoners van de Schippersvliet en omgeving hadden geklaagd over de overlast van motorbootjes. Ook zou gemotoriseerd vaarverkeer negatieve gevolgen hebben op de waterkwaliteit, stelt Rian Govers-Gabriëls van Lokaal Realisme. Tot enkele jaren geleden was het niet toegestaan op de Binnenschelde te varen. Het college toont zich gevoelig voor deze argumenten en heeft aangekondigd een hernieuwd vaarverbod in de APV op te nemen.

Woningwaarde

Inmiddels zijn bij de VVD, die zich eveneens inzet voor bewoners van de Schippersvliet, echter óók signalen van Plaatbewoners binnengekomen die vinden dat een totaalverbod té ver zou gaan. “Dit zijn veelal mensen die bewust de Bergse Plaat hebben uitgekozen om hun thuis te maken, als woon- en recreatiewijk aan het water”, aldus Huismans. “Zij hebben muggenplagen, verzakkingen en alles wat een nieuwe wijk minder prettig kan maken getrotseerd en hun woningwaarde is ook gebaseerd op de toegevoegde waarde aan het water.” Daarop zou volgens Huismans ook hun OZB-aanslagen zijn gebaseerd.

Steigers

Daarnaast hebben gezinnen geïnvesteerd in een aanlegsteiger en de aanschaf van een vaarmiddel, zo betoogt Huismans. Wat betreft de slechte waterkwaliteit van de Binnenschelde noemt Huismans diverse experimenten die allemaal zijn mislukt. Hij noemt de proeven met fonteinkruid, chemische toevoegingen, het ontmoedigen van de ganzenpopulatie en het verzanden van de stranden. “Diverse eerdere colleges hebben zich hierover het hoofd gebogen”, stelt hij, maar Huismans constateert dat er nog steeds geen oplossing is gevonden. “U valt niets te verwijten”, schrijft het liberale raadslid in zijn brief aan het Bergse college.