Bergen op Zoom

‘Transfer’ Bergs raadslid voltooid: Ömer Duman naar GBWP

Han Verbeem Han Verbeem

De partijwisseling van het Bergse raadslid Ömer Duman is voltooid: na bekendmaking dat hij uit de D66-fractie stapte, nu drie weken geleden, is hij inmiddels toegetreden tot de fractie van GBWP. De grootste gemeenteraadsfractie in de Bergse raad komt hiermee nu op 10 zetels te staan.

Door: Han verbeem

Duman maakte 29 september bekend dat hij zich niet langer thuisvoelt bij de Bergse fractie van D66. Daarbij zouden onder meer onverwerkte frustraties over de vorige kandidaatstellingsprocedure een rol hebben gespeeld. In 2018 kwam Duman op een relatief lage plaats op de Bergse D66-kieslijst te staan, waarbij hij zich in rangorde gepasserd zag door relatieve nieuwkomers.

Goed gesprek met GBWP

Sinds zijn vertrek bij D66 opereerde hij in de Bergse gemeenteraad als ‘Onafhankelijk raadslid Ömer Duman’. Inmiddels heeft Duman “een goed gesprek gehad” met de de lokale partij GBWP. Bestuursvoorzitter Ad Vermeulen liet dinsdagmiddag weten: “De heer Duman gaf aan dat verdere versplintering in de raad geen bijdrage levert tot het bereiken van het doel om de stad goed te kunnen besturen. De bestuurlijke houding en het vele ombudswerk dat GBWP verricht voor de samenleving spreekt de heer Duman erg aan.” Duman heeft een ervaring als raadslid van ruim 14 jaar en heeft bij de verkiezingen altijd kunnen rekenen op een grote persoonlijke kiezersachterban.