Bergen op Zoom

‘U bent aansprakelijk!’ En toen bleef het ijselijk stil in de Bergse raad

Bergenaar Ruud Elst sprak de Bergse raad kritisch toe over de financiële malaise en de daardoor noodzakelijke bezuinigingen.

Han Verbeem Han Verbeem

Binnen een half uurtje was het gepiept. Een hele avond was gereserveerd voor de inspraakavond, waarbij inwoners van Bergen op Zoom hun visie konden geven op de nieuwste bezuinigingsronde van krap drie miljoen euro. Dat leidde tot confronterende reacties, zo bleek.

Politici ter verantwoording

Ruud Elst sprak als bezorgde bewoner en stelde in scherpe bewoordingen de huidige, zittende raadsleden medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor de economische crisis waarin Bergen op Zoom momenteel verkeert en die nu ingrijpende bezuinigingen noodzakelijk maakt. De door het college en raad gepresenteerde successen -zoals het verminderde jaartekort over 2020- bestempelde hij juist als een tekortkoming. Zo is ruim acht ton minder besteed en  heeft de gemeende geld in de zak gehouden dat onder meer voor WMO was bedoeld.

Nieuwe lichting

“U houdt uzelf voor de gek, en ons als samenleving”, hield hij de raads- en commissieleden voor. Hij riep de zittende politici op om eens goed na te denken of ze komend jaar zich wel weer verkiesbaar moeten stellen. “Het is tijd voor een nieuwe lichting”, sprak hij. Na afloop van zijn betoog vroeg commissievoorzitter Ufuc Cuman aan de politici of ze nog vragen hadden aan de inspreker. Het bleef ijselijk stil.

Drie insprekers

Ook twee andere insprekers hadden zich aangemeld voor de avond: naast Ruud Elst waren er reacties van Helene van Oorschot (Stichting Vrienden van het Markiezenhof) en Ad Segers (Stadsgidsden Bergen op Zoom).

Stadsgidsen

Segers ging in op de voorgenomen verkoop van gemeentelijk vastgoed, waaronder een aantal belangrijke monumentale panden. Het zou beter zijn de gebouwen onder te brengen in een aparte stichting in plaats ze te verkopen aan de hoogstbiedende.

Vrienden Markiezenhof

Van Oorschot hield een pleidooi voor het behoud van het museum als geheimenpaleis en vroeg de raad om de voorgenomen bezuinigingsplannen te herzien en de businesscase nog eens goed tegen het licht te houden. “Met het Markiezenhof hebben we goud in handen. Het is alleen nog onvoldoende benut”, sprak ze de commissieleden toe.