Bergen op Zoom

Uitbreiding Biomoer komt er voorlopig niet

© Archief ZuidWest Update

Redactie Redactie

De uitbreiding van het mestverwerkingsbedrijf Biomoer uit Moerstraten is voorlopig van de baan. Daar heeft de Raad van State woensdagochtend uitspraak over gedaan. Gemeente Roosendaal en de Gedeputeerden Staten zijn voor de uitbreiding, gemeente Bergen op Zoom en verschillende natuurorganisaties zijn tegen.

Al jaren wordt er gediscussieerd over een uitbreiding. Omdat het bedrijf op grondgebied van beide gemeenten ligt, is het lastig te zeggen wie er uiteindelijk de doorslag geeft. Zowel de gemeente Roosendaal als de provincie Noord-Brabant gingen akkoord met het plan om de capaciteit te vergroten van 25.000 naar 50.000 ton mest, maar de gemeente Bergen op Zoom en verschillende natuurverenigingen zien deze uitbreiding niet zitten.

Afwijzingen

20 februari kwamen de Gedeputeerde Staten al met een aanpassing van de capaciteit van 50.000 naar 43.500 ton per jaar, maar ook daar ging gemeente Bergen op Zoom niet mee akkoord. Zij vrezen dat deze uitbreiding alsnog de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden zal aantasten. Ook 7 juni werd een nieuw voorstel door gemeente Bergen op Zoom van tafel geveegd.

Nieuw besluit

Het college van Gedeputeerde Staten moet van de Raad van State een nieuw besluit nemen in de aangevraagde omgevingsvergunning. Dat zal er simpelweg op neerkomen dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning van Biomoer opnieuw bekeken gaat worden en daarna opnieuw ter inzage gelegd gaat worden voor belanghebbenden.