Geen regio geselecteerd

Uitvoeringsovereenkomst Cruijslandse Kreken ondertekend

Ondertekening Cruijslandse Kreken en Smalle Beek bij agrariër Jack van Oorschot in Kruisland

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Agrarische ondernemers uit de regio, Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap hebben donderdagmorgen in Kruisland het Uitvoeringsprogramma Cruijslandse Kreken en Smalle Beek ondertekend.

De samenwerkingspartners bleken tegengestelde belangen te hebben, maar blijken elkaar gevonden te hebben in dit gezamenlijk project. De boeren gaan namelijk het probleem oplossen van waterschap, gemeenten en provincie. Ze leggen natuur aan op hun eigen grond. Denk daarbij aan een Ecologische Verbindingszone. Het waterschap realiseert op haar beurt een verbeterd watersysteem ten gunste van de boeren. Ook moeten er meer kansen zijn voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen in het gebied.

“In samenwerking met de agrarische ondernemers gaat dit veel sneller dan wanneer we afzonderlijk zouden opereren, zoals in het verleden het geval was. Het is goedkoper, omdat de ondernemers het zelf doen, wat ook het draagvlak voor natuur positief stimuleert. Daarnaast kunnen recreatieve doelen vanuit het programma West Brabantse Waterlinie meegenomen worden. Het initiatief van de ondernemers en de ambitie van het waterschap bieden samen een unieke kans om het gebied een impuls te geven. Samenwerking met gemeenten en provincie kan de maatschappelijke winst nog verder doen toenemen”, aldus Niels Mureau van Waterschap Brabantse Delta namens alle partners.

De Cruijslandse Kreken liggen binnen de Gebiedsontwikkeling Waterpoort. Waterpoort, een verband tussen ondernemers, overheden en burgers, stimuleert en steunt ontwikkelingen op de grens van land naar water in West Brabant. Het project moet in 2020 klaar zijn.