Roosendaal

Vaker voorrang voor de fietser in Roosendaal

Foto: © Pixabay

Kitty Joachems Kitty Joachems

Bij toekomstige verkeersplannen speelt het belang van fietsers een prominentere rol. Dat heeft wethouder Cees Lok vorige week woensdag in de raadsvergadering toegezegd. De Roosendaalse fractie van GroenLinks stuurde hier op aan. Dit fietsbeleid moet mensen verleiden in de stad de fiets te pakken en de auto te laten staan.

Door: Kitty Joachems

Op de agenda van die bewuste vergadering stond de snelfietsroute F58 Bergen op Zoom-Roosendaal. Voor GroenLinks is dit een belangrijke route die, als het aan hen ligt, zo snel mogelijk in gebruik wordt genomen. De partij greep dit agendapunt aan om een motie in te dienen. In de motie pleiten zij voor een fietsbeleid waarbij onder meer het ‘fietser-heeft-voorrang-principe’ wordt toegepast bij toekomstige verkeersplannen en verbeteringen, zoals bijvoorbeeld bij de instelling van wachttijden bij stoplichten. De motie werd onderschreven door een groot deel van de gemeenteraad.

Motie weer ingetrokken 

Na de toezegging van wethouder Lok om de strekking van deze motie in de komende verkeersplannen over te nemen, trok GroenLinks de motie uiteindelijk in. ‘Het bereiken van het doel is belangrijker dan de manier waarop,’ gaf fractievoorzitter Christian Villée later als reden op.