Bergen op Zoom

Van der Kallen (BSD): ‘Markiezenhof verre van vergelijkbaar met Zutphens museum’

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse raadslid Louis van der Kallen (BSD) heeft onderzoek gedaan naar de gemeentelijke reorganisatieplannen voor museum Het Markiezenhof. En wat blijkt: de door het college van B&W gepresenteerde cijfers kloppen niet. Het museum zou met ruim de helft minder personeel moeten doen, omdat een vergelijkbaar museum in Zutphen dat óók kan. De vergelijking gaat echter geheel mank – aldus Van der Kallen: de expositieruimtes in Bergen op Zoom zijn alleen al twee keer zo groot.

Businesscase: 9 ton bezuinigen

Eerder deze maand maakte wethouder Van der Velden de zogeheten ‘businesscase’ bekend, het reorganisatieplan met de ontvlechting van het gemeentelijk Cultuurbedrijf. De gemeente moet jaarlijks 1,9 miljoen bezuinigen, waarvan negen ton op de bedrijfsvoering van het museum. Van de 24 betaalde banen zou ruim de helft komen te vervallen. Een volgens het college vergelijkbaar museum in Zutphen zou met 10 mensen namelijk ook goed kunnen functioneren, zo is de redenering. Veel betaald werk kan bovendien door vrijwilligers gedaan worden.

Kritische brief

Over de bezuinigingsplannen heeft Van der Kallen op 10 april al een kritische brief aan het Bergse college gestuurd. Het BSD-raadslid heeft vervolgens op basis van de jaarverslagen van 2019 nader onderzoek verricht naar beide musea. Van der Kallen is naar eigen zeggen “verbijsterd  door het totale gebrek aan inhoudelijke vergelijking in de documentatie die ons als raadsleden is gepresenteerd.” Hij concludeert: “Stichting Musea Zutphen is verre van vergelijkbaar met ons museum Het Markiezenhof.”

Samenraapsel

Businesscase Markiezenhof lijkt volgens Van der Kallen op “een samenraapsel van wat uitkomt in de doelstelling.” Hij heeft de indruk dat puur op managementthema’s -zoals geld, personeel en bezoekersaantallen-  keuzes zijn gemaakt. “Persoonlijk heb ik de indruk dat een presentatie is gemaakt, niet om Bergen op Zoom te dienen maar om het college te plezieren. Het is tegelijkertijd een teken van minachting naar de gemeenteraad en betrokken personeelsleden om een vergelijking te maken die uitsluitend gebaseerd is op managementdata.”

Verschil in ruimtes

Het verschil in de aard van de ruimten is gigantisch, aldus Van der Kallen. “Stichting Musea Zutphen is in een relatief modern gebouw gevestigd, terwijl het Markiezenhof een doolhof is van tal van ruimten, groot en klein.” Dat alleen al leidt volgens het Bergse raadslid tot totaal verschillende kosten voor onder meer schoonmaak, energieverbruik en techniek. Ook het aantal vierkante meters dat nodig is voor dat onderhoud, verwarming en verlichting is van een totaal andere orde – zo constateert Van der Kallen. “In het Markiezenhof is de benodigde oppervlakte aan werkplaatsen en technische ruimten ruim twee en een half keer zo groot.” De depots en opslagruimtes zijn qua oppervlakte ongeveer gelijk in omvang, maar bij het Markiezenhof zou de benutting hiervan minder efficiënt zijn: “Er staat gewoon veel in de weg!”

Kantoren en horeca

Het Markiezenhof heeft ondanks het grotere personeelsbestand zo’n twintig procent minder kantoren nodig als Zutphen, stelt Van der Kallen vast. De entree, museumwinkel, horeca, toiletten nemen in Bergen op Zoom echter zes keer zoveel ruimte in beslag: “Dat komt voornamelijk door de aard en het gebruik van de Hofzaal en de Tuinzalen.”

Binnenruimtes

Tenslotte merkt Van der Kallen op, dat de binnenruimtes in het Markiezenhof bijna het dubbele zijn in omvang van de Stichting Musea Zutphen. “Daarbij komt nog, dat de buitenruimte bij het Markiezenhof aan tuinen en binnenplaatsen en buitengalerijen ruim 3500 vierkante meter bedraagt; die ook aandacht – zoals tijd en geld- vraagt in het kader van de museale activiteiten.”

Kan een afbeelding zijn van de tekst '2 Alle cijfers zijn vierkante meters. 3 Exp. 6 Depots Kantoren M. Zutp. Depot loc. 1020 nvt 143 305 254 nvt 152 nvt 600 200 M. Zutp. 1020 743 505 254 152 M.hof Gev.poort Depot loc 1911 123 nvt 477 nvt 398 nvt 501 nvt 584 276 nvt 10 11 1) werkplaats en technische ruimten 12 Entree/ Balie/ winkel/ café/ toiletten enz 13 14 totalen 15 M.hofTot 2034 753 398 669 892 119 168 189 2674 4746'
Bron: BSD / Louis van der Kallen