Bergen op Zoom

Van der Weegen (GBWP): drie miljoen minder bezuinigen kán

Arjan van der Weegen (Foto: ZuidWest Update)

Han Verbeem Han Verbeem

Het minimabeleid, daar blijf je áf! Nagenoeg de gehele Bergse gemeenteraad is het daarover eens, zo bleek donderdagavond tijdens de raadscommissie over de komende bezuinigingsvoorstellen. Veel fracties ondersteunen het voorstel van de vier linkse partijen om elders in de begroting naar besparingen te kijken. Ook GBWP, de grootste raadsfractie én architect van het huidige Focusakkoord, denkt dat structureel drie miljoen minder bezuinigen óók mogelijk moet zijn. En, maakte GBWP-voorman Van der Weegen de wethouders duidelijk: de gemeentelijke monumenten moeten per direct uit de verkoop!

Door: Han Verbeem

De Bergse raad heeft vanuit het Focusakkoord de taak op zich genomen om structureel 16 miljoen euro te bezuinigen. Jaar na jaar komt de gemeente zo’n 10 miljoen tekort op de bedrijfsvoering. Dat tekort moet weggepoetst en sterker nog: Bergen op Zoom dient jaarlijks geld over te houden om de schuld af te lossen van inmiddels 260 miljoen euro. Gebeurt er niets, dan stijgt de schuld de komende twee jaar zelfs richting de 300 miljoen euro.

Nettoschuldquote

Arjan van der Weegen, de politiek voorman van GBWP, maakt een rekensom. “Die zestien miljoen is nog gebaseerd op de jaarrekening van 2019. Dat jaar kwam de gemeente 14 miljoen tekort.” Maar 14 miljoen bezuinigen is niet vodoende want er moet nog geld overblijven om de schuld af te lossen. Zodoende komt de nettoschuldquote -het getal dat de verhouding tussen de schuld en het jaarinkomen aangeeft- weer richting de 90 procent. Dat getal is met name voor de provincie belangrijk, die toezicht houdt op de begrotingen en schuldposities van de Brabantse gemeenten. “Bij 90 zijn we uit de gevarenzone”, aldus Van der Weegen. Hij is ervan overtuigd dat uiteindelijk zelfs een nettoschuldquote van 75 mogelijk moet zijn.

Minder druk op de ketel

Maar, zo stelt Van der Weegen, uitgaande van de huidige situatie en na extra toelichtingen van de provincie blijkt dat moet een quote van 90 ook met drie miljoen mínder bezuinigingen haalbaar is. Daarmee is de druk minder groot op de ketel, bij de vaststelling van het eerste bezuinigingspakket waarover de Bergse raad 16 december beslist.

Buikpijnen

Tijdens de commissievergadering van donderdag gaf wethouder Mignon van der Zwan toe, dat het college ook minder wil snijden in het minimabeleid. “Het zogeheten voorliggende veld, oftewel de preventieve voorzieningen, voorkomt dat bijvoorbeeld ouderen vroegtijdig in de dure wmo-zorg belanden. Méér preventie, minder zorg, dat noemen we de Beweging Vooruit. Daar willen we niet op bezuinigen maar we móeten wel, omdat de raad ons de opdracht heeft gegeven”, sprak Van der Zwan de commissieleden toe. Net als de maatschappelijke organisaties en inwoners heeft ook zij ‘buikpijn van het dossier’.

De vier linkse partijen PvdA, GroenLinks, SP en BSD komen met alternatieven om de armoedebestrijding te ontzien bij de bezuinigingsgolf en willen liever dat de gemeentelijke belastingen omhoog gaan. “Dat is niet fijn maar wie de billen brandt, moet op de blaren zitten”, sprak Louis van der Kallen (BSD) tijdens de commissiebehandeling. Immers, het zijn de kiezers geweest die decennialang op politici met peperdure -en achteraf onbetaalbaare- verkiezingsbeloftes hebben gestemd.

Minima ontzien

Van der Weegen is het volledig eens met de actie om de minima te ontzien. “Sterker nog, dat is vastgelegd in het Focusakkoord.” Eveneens bepaalt het akkoord om éérst een toekomstvisie vast te stellen en vervolgens keuzes te maken. Die visie ontbreekt nog steeds en van een takendebat is evenmin sprake geweest. “We moeten wel de juiste beslissingen kunnen nemen”, benadrukt de GBWP-leidsman. Van der Weegen is overtuigd dat op een begroting van 250 miljoen het mogelijk moet zijn om 13 miljoen structureel te kunnen vinden, zónder noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen te raken. En wat de verkoop van vastgoed betreft, ziet hij geen heil in het verpatsen van gemeentelijke monumenten.

“Zakelijk vastgoed zoals het VGZ-gebouw, okee, maar géén monumenten. Die horen bij ons erfgoed.” Hij deed tijdens de commissievergadering ook de oproep aan het college om per direct de voorgestelde monumenten zoals het Halsterse lijkenhuisje, het spuihuisje op de Kaai en de Borgvlietse Molen uit de verkoop te nemen. Van der Weegen gaat er vanuit dat het college hier gehoor aan geeft. “Anders zou het zomaar een vertrouwenskwestie kunnen worden”, merkt hij op.

Moedig

Ook Lijst Linssen is eerder al flink van leer getrokken tegen het heilloze plan om het stadhuis te verkopen, aldus Sander Siebelink (LL). En Joost Pals (VVD) mist elke vorm van visie en strategie in het huidige vastgoedbeleid van het college. Hij spreekt zelfs van een ‘boekhoudkundige truuk’. Al met al zijn door de raadsfracties meerdere amendementen oftewel wijzigingsvoorstellen in het vooruitzicht gesteld. GBWP zal in elk geval de ‘Gouden Regels’ van tafel willen halen en: een eerder amendement over de versnelling van de bezuinigingen -nog een maand geleden ingediend bij de begrotingsvaststelling- wordt herzien. Van der Weegen was zich niet bewust van de maatschappelijke inpact, gaf hij ruiterlijk toe. Het leidt tot een compliment van BSD-voorman Louis van der Kallen. “Als we niet digitaal zouden vergaderen, dan was ik nu opgestaan om te applaudiseren. Dit vraagt moed!”