Bergen op Zoom

Van der Weegen mist draagvlak en wordt geen ‘oliemannetje’

Maarten Elst Maarten Elst

GBWP-raadslid Arjan van der Weegen wordt toch niet de procesbegeleider van de gemeente Bergen op Zoom. Van der Weegen geeft in een brief aan de raadsleden aan dat hij te weinig draagvlak ervaart om de opdracht te aanvaarden. Aanvankelijk zou hij, samen met kompaan Ad Verbogt, als procesbegeleider aanblijven om het resetproces te begeleiden. Welke impact het niet aanvaarden van de opdracht op het proces en de uitvoering van het focusakkoord heeft, is nog niet bekend.

“De mensen die weleens met mij gewerkt hebben, weten dat ik veel analyseer aan de hand van de formule E = Q * A. Oftewel het effect wat we willen bereiken (E) is afhankelijk van de som van de inhoud (Q) en het draagvlak (A)”, begint Van der Weegen zijn brief. “Ik hecht enorm veel waarde aan de A. Zonder maximaal draagvlak is het resetproces gedoemd te mislukken en zal het focusakkoord niet optimaal ten uitvoer komen. Omdat ik me daar zeer van bewust ben en de rolverandering van politicus naar procesbegeleider alleen kan slagen als er maximaal draagvlak is bij alle stakeholders, heb ik gisteren (woensdag, red.) mijn twijfel met u gedeeld en hebben we daar onder leiding van onze burgemeester een in mijn ogen een oprecht gesprek over gevoerd.”

‘Geen enkele twijfel aan integriteit’

“De belangrijkste vragen die voor mij relevant zijn om te komen tot een goede afweging zijn aan de orde geweest”, vervolgt Van der Weegen in zijn schrijven. Het raadslid gaf in zijn brief aan dat de raadsleden geen enkele twijfel hadden moeten hebben aan zijn integriteit. “Negen fracties en de burgemeester kunnen zichzelf en de samenleving vanuit het hart uitleggen waarom we het resetproces zo insteken en dat u met mij wilt werken.”

Kritische kijk van samenleving

Van der Weegen schrijft vanaf dag één van het proces te hebben aangegeven dat er een kritische politieke massa nodig is van 25 raadsleden om te kunnen blijven spreken van een raadsbreed akkoord. “Zakt het draagvlak onder deze grens dan zullen we snel vervallen in de oude cultuur van oppositie en coalitie”, aldus het GBWP-raadslid.

“Buiten de politieke werkelijkheid is er ook, en dat is in mijn ogen nog belangrijker, de werkelijkheid van de samenleving. Er is bij een deel van de samenleving het beeld ontstaan dat het niet deugt wat we doen. Er is een beeld van belangenverstrengeling gecreëerd en ontstaan. En of dit nu strookt met feiten of waarheid is natuurlijk relevant ten aanzien van jullie en mijn integriteit, maar voor het draagvlak wat we van de samenleving nodig hebben om te komen tot een beter Bergen op Zoom niet alleen relevant maar ook essentieel”, zo vervolgt Van der Weegen.

Oliemannetje

Onder meer Lijst Linssen uitte zich kritisch op het voorstel van Van der Weegen en Verbogt om aan te blijven als ‘oliemannetjes’ bij het resetproces. “De laatste anderhalve week heb ik minstens zes interventies geteld op de A (van draagvlak, red.)”, schrijft Van der Weegen. “Al deze interventies zorgen er voor dat het draagvlak om te komen tot de 3 ‘E’s’ Financiën, Cultuur en Kwaliteit afbrokkelt.”

Van der Weegen ziet daarom af van zijn rol als procesbegeleider en blijft aan als raadslid bij GBWP. “Om de kans maximaal te houden op het slagen van het akkoord heb ik besloten, ondanks eerdere toezegging, niet in te gaan op uw verzoek om de komende maanden uw ‘oliemannetje’ te zijn”, aldus Van der Weegen. “Ik zal met Ad (Verbogt, red.) overleggen wat de impact is op het resetproces en de uitvoering van het focusakkoord. Elk probleem, en ook dit probleem kent kansen voor oplossingen. Ad kennende komt hij daar snel bij u op terug.”