Roosendaal

Veel Roosendaalse jongeren voelen zich eenzaam

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal heeft eenzaamheid als belangrijk maatschappelijk probleem benoemd. En dat blijkt volledig terecht. Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland. En ook de cijfers in Roosendaal liegen er niet om, hier ligt de eenzaamheid hoger dan in de rest van West-Brabant.

Door: Kitty Joachems

Dat is voor wethouder Raaijmakers aanleiding geweest om nader onderzoek te doen naar de mate waarin de eenzaamheidsproblematiek leeft en speelt onder jongeren. Ze zette hiervoor een zogenaamde flitspeiling in. Dat is een online peiling, bestaande uit maximaal 15 vragen, die als representatief mag worden beschouwd als minimaal 250 vragenlijsten volledig zijn ingevuld.

De resultaten

Van de 257 respondenten geeft 53% aan zich eenzaam te voelen. Landelijk is dit 60%. Er is in het onderzoek ook gevraagd naar de ideeen van jongeren om eenzaamheid tegen te gaan. Uit de antwoorden blijkt dat jongeren vinden dat er meer activiteiten georganiseerd moeten worden en dat eenzaamheid bespreekbaar moet worden gemaakt.

Het vervolg

Op basis van de flitspeiling gaat de gemeente graag nader in gesprek met jongeren om tot verdere verdieping op het thema te komen. Zo hoopt de gemeente tot nieuwe inzichten en aanknopingspunten te komen voor de aanpak van eenzaamheid onder jongeren. Deze verdiepende gesprekken kunnen pas plaatsvinden als er weer fysieke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.