Bergen op Zoom

Veiligheidsregio platgebeld om fakkelen in Antwerpen

BASF in Antwerpen (foto: archief / ANP).

bron: Omroep Brabant bron: Omroep Brabant

Bij de meldkamer van Bergen op Zoom komen veel meldingen binnen over mogelijke brand. Wie in Bergen op Zoom kijkt in de richting van Antwerpen kan vlammen en een oranje gloed zien. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat weten dat er sprake is van ‘fakkelen’ bij een bedrijf in Antwerpen.

Het fakkelen gebeurt bij BASF in Antwerpen, zij maken chemische grondstoffen. “Uit veiligheidsoverwegingen zijn een aantal processen stilgelegd, daardoor is BASF genoodzaakt te fakkelen.”

De gloed is tot in Bergen op Zoom zichtbaar, waardoor de meldkamer meerdere meldingen krijgt. “De situatie is bij de meldkamer bekend, er hoeft geen melding meer gemaakt te worden.”

Overlast

Het fakkelen levert geen gevaar op voor de omgeving maar geeft op deze manier volgens de Veiligheidsregio wel overlast, schrijft Omroep Brabant.

Fakkelen is een veilige manier om brandbare gassen af te voeren. Als er een storing is in de fabriek, moeten zulke gassen veilig afgevoerd worden.